Sibeliuksen puiston laidalle suunnitteilla päiväkotirakennus

Kaupunki on suunnitellut uutta korvaavaa päiväkotirakennusta Taka-Töölöön päiväkoti Päiväpirtin tontille. Kohteen hankesuunnitelma etenee päätöksentekoon.
: Kaksikerroksinen päiväkoti ja sen taakse jäävä huoltopiha sijoittuvat tien puolelle, ja suuren leikkipihan puistomaisuus korostuu.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Piirta

Päiväkoti rakennetaan Sibeliuksen puiston luoteislaidalle osoitteeseen Rajasaarentie 6. Ympäristön huomioimiseksi päiväkodin suunnittelusta järjestettiin vuonna 2021 yleinen arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajatyön pohjata jatkettiin rakennuksen ja sen piha-alueiden suunnittelua.  

Päiväkodit Päiväpirtti ja Topelius saavat uudisrakennuksessa toimintaansa sopivat uudet, viihtyisät ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset tilat. Lisäksi alueelle saadaan lisää varhaiskasvatuspaikkoja, kun uudisrakennuksen 168 varhaiskasvatuspaikasta 49 on uusia.

Uudisrakennushanke on tarpeellinen, koska Päiväpirtin ja Topeliuksen nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa, eivätkä ne vastaa nykyisiin varhaiskasvatuksen vaatimuksiin. 

Päiväkoti Päiväpirtin toiminta siirretään purku- ja rakennustöiden ajaksi väistötilaan, joka sijaitsee Olympiastadionin läheisyydessä osoitteessa Mäntymäentie 1. 

Alustavat aikataulut

Suunnitelmissa on käynnistää Päiväpirtin nykyisen päiväkotirakennuksen purkutyöt vielä tämän vuoden aikana. Rakennustyöt alkaisivat arviolta alkuvuodesta 2025. Jos tässä aikataulussa pysytään, rakennustyöt valmistuvat kesällä 2026. Ennen käyttöönottoa tilat vielä kalustetaan.

Rakennuksen suunnittelun rinnalla on valmisteltu myös päiväkodin ja sen viereisen Villa Bråvallan tontteja koskevaa asemakaavan muutosta. Muutoksen tulee saada lainvoima ennen rakennustöiden käynnistämistä.

Hankesuunnitelma on saatavilla verkossa

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hankesuunnitelman lähettämisestä päätöksentekoon 8. helmikuuta 2024. Hankesuunnitelmalle vaaditaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan puolto sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyntä.​

Hankesuunnitelma on julkaistu kaupungin verkkosivuilla (hel.fi) jaoston asiakirjoissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (2/2024).

Rakennuspaikka kartalla.  Kuva: Helsingin kaupunki
Rakennuspaikka kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki