Byggandets ros 2022 för kvalitetsförbättring av boende och bostadsbyggande

Byggandets ros 2022 utdelades 16.3.2023 till fyra aktörer som har främjat en god kvalitet av boende. Rosorna utdelades till Asuntoarkkitehtuurin käsikirja, nybygget Asunto Oy Helsingin Kommodori, ändringsobjektet Ajurin talli samt grundläggande förbättringen av gården vid Asunto Oy Helsinginkatu 23.
kuvakollaasi voittajista
Bild: Helsingin kaupunki

Byggandets ros utdelas årligen till en föredömlig gärning som främjar byggnadstillsynens syften och som har främjat skapandet av en god livsmiljö och en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion i Helsingfors prisbelönar inte ett visst objekt med Byggandets ros 2022, utan vill lyfta fram temana gott bostadsbyggande och god boendekvalitet.

Man har redan i några år i offentligheten starkt tagit upp oron för kvaliteten på bostadsbyggandet. Byggnaderna som tilldelats rosen visar att god bostadsplanering och andra åtgärder som förbättrar boendekvaliteten fortfarande vidtas i Helsingfors. Sektionen vill med rosen också uppmuntra dem som arbetar med bostadsbyggande att göra gärningar som förbättrar boendekvaliteten.

Temat för gott bostadsbyggande har utformats småningom utifrån erfarenheterna från byggnadstillsynen: Bostadsbyggnadsbeståndets särskilda identitet uppstår inte lätt genom standardiserade processer. Det är mest riskfritt att göra det man är van vid sedan tidigare för att projekten med säkerhet ska fås i mål. Samtidigt utmanar effektiviseringen av byggandet byggbestämmelserna som aldrig förr. 

Motiveringar till prisbelöningen 

Asuntoarkkitehtuurin käsikirja, Sanna Meriläinen & Anne Tervo

Asuntoarkkitehtuurin käsikirja är en länge väntad uppdaterad guide för bostadsplanering. Det har redan gått 38 år sedan föregångarverket, dvs. Esko Kahris och Hannu Pyykönens Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu, utkom.

Kvaliteten på bostadsplaneringen har under den senaste tiden kraftigt framträtt i den offentliga debatten, vilket innebär att en handbok som lyfter fram god planering verkligen behövs. Handboken har lyft fram goda exempel på bostadsplanering och möjligheter till offentlig diskussion. Publikationen har redan nu haft en positiv inverkan på kvaliteten på bostadsplaneringen.

Verket är framför allt riktat till studerande, men boken innehåller aktuell och nyttig information också för dem som utövar praktisk bostadsplanering. Det är önskvärt att handboken och den diskussion som den lyfter fram också hos bostadsköparna ökar förståelsen för bostädernas egenskaper som påverkar boendet.

Byggandets ros utdelades till  Sanna Meriläinen ja Anne Tervo.

Asuntoarkkitehtuurin käsikirja Bild: Noora Kosonen
Asuntoarkkitehtuurin käsikirja Bild: Noora Kosonen

Asunto Oy Helsingin Kommodori, Bahamasgatan 4

En ljus figur av Asunto Oy Helsingin Kommodori är en stimulerande avvikelse från formspråket i de slutna kvarterna på Busholmen. Naturförhållanden och energieffektiviteten har undersökts i objektet, vilket är ett utmärkt genomförande av Helsingfors stadsstrategi. Projektet ingår i Helsingfors program för höghus under utveckling (Kehittyvä kerrostalo).

Utöver den starka identiteten har man i objektet fäst särskild uppmärksamhet på kvaliteten i bostadsutrymmena. Nästan alla bostäder öppnar sig mot flera vädersträck och man har granskat dagsljusförhållandena inomhus i objektet bl.a. genom simulering. Lägenheterna består av enkla material och sådan ändamålsenlig rumsgestaltning som fungerande bostadsutrymmen förutsätter.

Arkitekt SAFA, professor Kimmo Lylykangas från Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy, är planerare.  

Byggföretaget Arkta Reponen Oy genomförde projektet och tar på ett respektfullt sätt också tag i projekt som har särskilda nya drag. 

Byggandets ros utdelades till Kimmo Lylykangas och ArktaReponen Oy.

Asunto Oy Helsingin Kommodori,Bahamasgatan 4 Bild: Matti Karjanoja
Asunto Oy Helsingin Kommodori,Bahamasgatan 4 Bild: Matti Karjanoja

Ajurien talli, Rödbergsgatan 16

Byggnader rivs i allt snabbare takt. Ofta är motiveringen att byggnaden inte lämpar sig för sitt tidigare bruk, och det är för krävande och dyrt att omvandla den för nytt bruk. Den största koldioxidtoppen i byggandet föranleds av byggnadsskedet och det är nödvändigt att utnyttja befintliga byggnader också i den nya användningen för att  koldioxidneutralitetsmålen i Helsingfors ska nås. De befintliga byggnaderna har även en stor betydelse för bevarandet av stadens historia och dess unika karaktär.

Ajurien talli är ett bostadsobjekt som är planerat i ett skyddat före detta häststall. Det är ett fint exempel på en utmärkt återanvändning av en värdefull byggnad. Boendet är det mest krävande användningsändamålet, och Ajurien talli är ett exempel på ett projekt vars utgångspunkt snabbtänkt verkar omöjlig. Både den tekniska och den lokalmässigt mångsidiga lösningen har gett upphov till en exceptionellt nyansrik boendemiljö.

Byggandets ros utdelades till Arkitekterna SAFA, Noona Lappalainen och Pauli Siponen från Avarrus Arkkitehdit Oy, som är planerare.

 

Ajurien talli, Rödbergsgatan 16 Bild: Tuomas Uusheimo
Ajurien talli, Rödbergsgatan 16 Bild: Tuomas Uusheimo

Grundlig förbättring av gården vid Asunto Oy Helsinginkatu 23

Gårdarna påverkar i hög grad boendetrivseln. Gårdsområdena vid bostadsbyggnaderna är ofta täckta av asfalt och invaderade av bilar i synnerhet i en tätbebyggd stenstad. Också små bostadsgårdar påverkar stadsnaturens mångfald, mikroklimat och hantering av dagvatten.

Den grundliga förbättringen av gården vid Asunto Oy Helsinginkatu 23 har en exceptionell lösning, gårdens vistelseplats lyftes upp på taket på det nya avfallsrummet närmare ljuset, nästan på samma nivå som grannbolagets gård. De typiska utrymmesproblemen för höghusgårdarna i Helsingfors stamstad har i detta projekt lösts på ett sätt som har öppnat en helt ny möjlighet för bolagets invånare att utnyttja gården som en fortsättning på bostäderna. I stället för enbart problemlösning har man i projektet framställt direkt mervärde för invånarna. Stödmurarna, växtligheten, användningen av gårdsutrymmet samt avfallsrummets och cykeltakets konstruktioner jämte detaljer har planerats och genomförts av mycket hög kvalitet.

Byggandets ros utdelades till Asunto Oy Helsinginkatu 23 ochArkitekt SAFA, Rosemarie Schnitzler från Arkkitehtitoimisto R. Schnitzler, som är planerare.

Pihatasolta Bild: Hanna Leena Rissannen
Pihatasolta Bild: Hanna Leena Rissannen

Huvudbilden är en sammanställning av dem som ska belönas. Fotografer för de ursprungliga bilderna: Noora Kosonen, Tuomas Uusheimo, Matti Karjanoja och Hanna-Leena Rissanen.