Rakentamisen Ruusu 2022 asumisen ja asuinrakentamisen laadun parantamisesta

Rakentamisen Ruusu 2022 jaettiin 16.3.2023 neljälle taholle, jotka ovat edistäneet hyvää asumisen laatua. Ruusuilla palkittiin Asuntoarkkitehtuurin käsikirjan, uudiskohde Asunto Oy Helsingin Kommodorin, muutoskohde Ajurien tallin sekä Asunto Oy Helsinginkatu 23:n pihan perusparannuksen suunnittelijoita ja toteuttajia.
kuvakollaasi voittajista
Kuva: Helsingin kaupunki

Rakentamisen Ruusu jaetaan vuosittain rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista ja ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Vuoden 2022 Rakentamisen Ruusulla Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto ei palkitse yhtä tiettyä kohdetta, vaan haluaa nostaa esiin hyvän asuinrakentamisen ja asumisen laadun teeman.

Jo muutaman vuoden ajan on julkisuudessa painokkaasti ollut esillä huoli asuntorakentamisen laadusta. Ruusukohteet osoittavat, että hyvää asuntosuunnittelua ja muuten asumisen laatua parantavia toimenpiteitä edelleen tehdään Helsingissä. Ruusulla jaosto haluaa myös kannustaa asuntorakentamisen parissa työskenteleviä asumisen laatua parantaviin tekoihin.

Hyvän asuntorakentamisen teema on muotoutunut vähitellen rakennusvalvonnassa syntyneiden kokemusten  pohjalta: Asuinrakennuskannan erityinen identiteetti ei synny helposti vakioprosessien kautta. Riskittömintä on tehdä totuttua, jotta hankkeet varmuudella saadaan maaliin. Samaan aikaan rakentamisen tehostuminen haastaa rakentamismääräyksiä ennen näkemättömällä tavalla.

Palkitsemisen perustelut

Asuntoarkkitehtuurin käsikirja, Sanna Meriläinen & Anne Tervo

Asuntoarkkitehtuurin käsikirja on pitkään odotettu ajantasainen asuntosuunnitteluopas. Edeltäjäteoksen eli Esko Kahrin ja Hannu Pyykösen Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu ilmestymisestä on kulunut jo 38 vuotta.

Asuntosuunnittelun laatu on noussut viime aikoina voimakkaasti esiin julkisessa keskustelussa, eli hyvää suunnittelua esiin nostava käsikirja tulee todella tarpeeseen. Käsikirja on nostanut asuntosuunnittelun hyviä esimerkkejä ja mahdollisuuksia julkiseen keskusteluun. Julkaisulla on jo nyt ollut positiivista vaikutusta asuntosuunnittelun laatuun.

Teos on ennen kaikkea suunnattu opiskelijoille, mutta myös käytännön asuntosuunnittelua harjoittaville kirja sisältää ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa. Toivottavaa on, että käsikirja ja sen nostama keskustelu kasvattavat myös asuntojen ostajien ymmärrystä asunnon ominaisuuksien vaikutuksista asumiseen.

Palkittiin Sanna Meriläinen ja Anne Tervo.

Asuntoarkkitehtuurin käsikirja Kuva: Noora Kosonen
Asuntoarkkitehtuurin käsikirja Kuva: Noora Kosonen

Asunto Oy Helsingin Kommodori, Bahamankatu 4

Asunto Oy Helsingin Kommodorin valoisa hahmo on piristävä poikkeama Jätkäsaaren umpikortteleiden muotokielestä. Kohteessa on tutkittu luonnonolosuhteita ja energiatehokkuutta, mikä toteuttaa erinomaisesti Helsingin kaupunkistrategiaa. Hanke kuuluu Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan.

Vahvan identiteetin lisäksi kohteessa on kiinnitetty erityistä huomiota asuintilojen laatuun. Lähes kaikki asunnot avautuvat useisiin ilmansuuntiin, ja kohteessa on tarkasteltu sisätilojen päivänvalo-olosuhteita mm. simuloinnin avulla. Huoneistoissa on konstailematonta materiaalisuutta ja toimivien asuintilojen edellyttämää tarkoituksenmukaista tilasuunnittelua.

Palkittiin suunnittelija, arkkitehti SAFA, professori Kimmo Lylykangas Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:stä sekä toteuttaja Arkta Reponen Oy, joka kunnioitettavalla tavalla tarttuu myös hankkeisiin, joissa on erityisiä uusia piirteitä.

Asunto Oy Helsingin Kommodori, Bahamankatu 4 Kuva: Matti Karjanoja
Asunto Oy Helsingin Kommodori, Bahamankatu 4 Kuva: Matti Karjanoja

Ajurien talli, Punavuorenkatu 16

Rakennuksia puretaan kiihtyvään tahtiin. Usein perusteluna on se, ettei rakennus sovellu entiseen käyttöönsä, ja sen muokkaaminen uuteen käyttöön on liian vaativaa ja kallista. Rakentamisen suurin hiilipiikki aiheutuu rakentamisvaiheesta ja olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen uudessakin käytössä on välttämätöntä Helsingin hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Olemassa olevilla rakennuksilla on suuri merkitys myös kaupungin historian säilymiselle ja ainutlaatuisuudelle.

Ajurien talli on suojeltuun entiseen hevostalliin suunniteltu asuinkohde. Se on hieno esimerkki arvokkaan rakennuksen oivaltavasta uusiokäytöstä. Asuminen on käyttötarkoituksista kaikkein vaativin, ja Ajurien talli onkin esimerkki hankkeesta, jonka lähtökohta nopeasti ajatellen näyttää mahdottomalta. Sekä teknisesti että tilallisesti monitahoinen ratkaisu on tuottanut poikkeuksellisen vivahteikasta asuinympäristöä.

Palkittiin suunnittelijat, arkkitehdit SAFA Noona Lappalainen ja Pauli Siponen Avarrus Arkkitehdit Oy:stä.

Ajurien talli, Punavuorenkatu 16 Kuva: Tuomas Uusheimo
Ajurien talli, Punavuorenkatu 16 Kuva: Tuomas Uusheimo

Asunto Oy Helsinginkatu 23:n pihan perusparannus

Pihat vaikuttavat vahvasti asumisviihtyvyyteen. Erityisesti tiiviisti rakennetussa kivikaupungissa asuinrakennusten piha-alueet ovat usein asvaltin peittämiä ja autojen valtaamia. Myös pienillä asuntopihoilla on vaikutusta kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen, pienilmastoon ja hulevesien hallintaan.

Asunto Oy Helsinginkatu 23:n pihan perusparannuksen ratkaisu on poikkeuksellinen; pihan oleskelupaikka nostettiin uuden jätehuoneen katolle lähemmäksi valoa ja lähes samaan tasoon naapuriyhtiön pihan kanssa. Helsingin kantakaupungin kerrostalopihoille tyypilliset tilaongelmat on tässä hankkeessa ratkaistu tavalla, joka on avannut yhtiön asukkaille aivan uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää pihaa asuntojen jatkeena. Pelkän ongelmanratkaisun sijasta hankkeessa on tuotettu asukkaille suoraa lisäarvoa. Pihan tilankäyttö, tukimuurit, kasvillisuus sekä jätehuoneen ja pyöräkatoksen rakenteet kaikkine detaljeineen on suunniteltu ja toteutettu erittäin korkealaatuisesti.

Palkittiin suunnittelija, arkkitehti SAFA Rosemarie Schnitzler Arkkitehtitoimisto R. Schnitzleristä ja Asunto Oy Helsinginkatu 23.

Uudistettu piha Kuva: Hanna Leena Rissannen
Uudistettu piha Kuva: Hanna Leena Rissannen

Pääkuvana yhäällä kooste palkittavista kohteista. Alkuperäisten kuvien kuvaajat: Noora Kosonen, Tuomas Uusheimo, Matti Karjanoja ja Hanna-Leena Rissanen.

Korjattu 21.3. kuvaajan nimi Matti Karjanoja.