Byggandet av Päiväkoti Tunturi har inletts

Byggandet av en ny daghemsbyggnad för daghemmet Päiväkoti Tunturi i Mellungsbacka har inletts. Målet är att de nya lokalerna färdigställs hösten 2024.
Havainnekuva päiväkodin pihasta.
Bild: Verstas Arkkitehdit Oy

Den nya byggnaden byggs i stället för den gamla på Korvatunturivägen 7.

På byggarbetsplatsen arbetar man i regel på vardagar klockan 7‒18.
Sprängningsarbeten torde göras i juli. Unden sprängningarna begränsas vistelsen nära byggarbetsplatsen av säkerhetsskäl.

Den gamla byggnaden för Päiväkoti Tunturi revs på våren, eftersom den hade problem med inomhusluften. De större och modernare lokalerna möjliggör i fortsättningen ett större antal kunder.

Den nya byggnaden ska ha två våningar och lokaler för småbarnspedagogik och förskoleundervisning för cirka 150 barn. En del av lekgården är naturligt hällmarksområde.

Byggnaden är energieffektiv och dess energiförbrukning utnyttjar bergvärme och solpaneler. Alla Helsingfors nya servicebyggnader byggs i energiklass A.

Till färdigställandet av den nya byggnaden verkar Päiväkoti Tunturi i en tillfällig lokal på Klenodgränden 4.
 

Havainnekuva päiväkodista kadulta katsottuna.
Bild: Verstas Arkkitehdit Oy