Byggandet av Mariaområdet förbereds – detaljplanen trädde i kraft med HFD:s beslut

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) hävde den 10 januari 2023 Helsingfors förvaltningsdomstols beslut av cirka ett år sedan genom vilket detaljplanen som möjliggjorde byggandet av Maria campus för tillväxtföretag förkastats.
Havainnekuva etelästä Maria 01:staä.
Bild: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.

Enligt beslutet av HFD träder den 2020 färdigställda detaljplanen i kraft och man börjar främja byggandet i före detta Maria sjukhusområdet enligt planen. Beslutet som godkände detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Enligt förvaltningsdomstolens tidigare beslut hade Helsingfors stad inte tillräckligt utrett ett alternativ som bättre skulle ha beaktat värdet av den byggda miljön i områdets södra delar och detaljplanens innehållskrav uppfylldes inte vad gäller detta. Högsta förvaltningsdomstolen kom i sin bedömning fram till ett annat slutresultat.

Enligt beslutet av högsta förvaltningsdomstolen har planlösningen baserat sig på en planering som bedömer planens mest betydelsefulla konsekvenser och på de undersökningar och utredningar detta förutsätter. De byggnader som rivs och flyttas från området har som helhet bedömt inget sådant skyddsvärde som absolut borde ha betonats mer än de faktorer kring utvecklingen av området som framställts som grund för planlösningen.

När man dessutom beaktar planlösningens inverkan på bevarandet av det före detta sjukhusområdets byggda miljö i övrigt, har innehållskravet på bevarandet av den byggda miljön enligt HFD beaktats i tillräcklig grad i planlösningen.

Planen möjliggör genomförandet av företagscampus

Utvecklingen av Start-up-campus Maria 01 är ett av målen i Helsingfors stadsstrategi. I före detta Maria sjukhusområde har man planerat ett av Nordeuropas största campus för startup- och tillväxtföretag som även erbjuder tjänster för stadsinvånare.

Enligt detaljplanen som träder i kraft förändras de tidigare sjukhusbyggnaderna i områdets norra delar, som används av Maria 01, permanent till affärslokaler. Dessutom möjliggör planen byggandet av ett nytt tillväxt- och teknologiföretagskvarter på cirka 50 000 våningskvadratmeter. Efter utvidgningen kan campuset erbjuda lokaler för flera hundra aktörer och cirka 5 000 anställda.

Den mest betydelsefulla andelen av nybygget i Maria planeras för områdets södra delar. Utvidgningen av campus genomförs av ett utvecklingsbolag som ägs av YIT och Keva. En stor del av den nya byggnadshelheten är till för startup- och tillväxtföretag med flexibla kontorslokaler och mötesrum. Utvidgningen inrymmer även inkvarteringslokaler, restauranger, affärs- och servicelokaler, välfärds- och motionslokaler samt evenemangsutrymmen.

Byggandet av området förbereds

Målet är att börja bygga Mariaområdet under 2023 med förbyggande, gatu- och rivningsarbeten som Helsingfors stad låter utföra. I det område som byggandet gäller förnyas kommunaltekniken och dessutom förbereder man även byggandet av en ny gångbro över Banan till Barnhemsgatan.

Där de nya byggnaderna kommer att ligga rivs bostadshuset Auroranlinna som byggdes på 1980-talet. Dessutom rivs den tidigare desinfektionsanläggningen så att ett minnesfragment av den bevaras i nybyggnadens entréhall. Den tidigare kapell- och obduktionsbyggnaden flyttas närmare Maria gamla servicebyggnad. Epidemipaviljongen och desinfektionsgästhuset flyttas till Toivola i Östra Baggböle, där de senare kommer att användas för bostadsbruk.

YIT och Keva förbereder tillsammans med Helsingfors stad byggande i områdets södra delar. Målet är att det egentliga husbyggandet kan inledas i början av 2024.