Marian alueen rakentamista valmistellaan – asemakaava voimaan KHO:n päätöksellä

Marian kasvuyrityskampuksen rakentamisen mahdollistava asemakaava on tulossa voimaan korkeimman hallinto-oikeuden 10.1.2023 tekemän päätöksen myötä.
Havainnekuvassa näkyy tuleva Marian alueen laajentuminen. Näkymä Mechelinkadulta pohjoiseen.  Kuva: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.
Havainnekuvassa näkyy tuleva Marian alueen laajentuminen. Näkymä Mechelinkadulta pohjoiseen. Kuva: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Helsingin hallinto-oikeuden noin vuoden takaisen päätöksen, jolla oli kumottu Marian entisen sairaala-alueen uusi asemakaava. KHO:n tekemän päätöksen myötä vuonna 2020 valmistunut asemakaava tulee voimaan, ja alueen rakentamista ryhdytään edistämään sen mukaisesti. Asemakaavan hyväksymispäätös on nyt lainvoimainen.

Hallinto-oikeuden aiemman päätöksen mukaan Helsingin kaupunki ei ollut selvittänyt riittävästi vaihtoehtoa, joka ottaisi paremmin huomioon alueen eteläosan rakennetun ympäristön arvot, eivätkä asemakaavan sisältövaatimukset tähän liittyen täyttyneet. Korkein hallinto-oikeus päätyi arviossaan toiseen lopputulokseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden tekemän päätöksen mukaan kaavaratkaisu on perustunut kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Alueella purettaviin ja siirrettäviin rakennuksiin ei kokonaisuutena arvioiden liity sellaisia suojeluarvoja, joita olisi tullut ehdottomasti painottaa enemmän kuin kaavaratkaisun perusteeksi esitettyjä, alueen kehittämiseen liittyviä seikkoja.

Kun lisäksi otetaan huomioon kaavaratkaisun vaikutus entisen sairaala-alueen rakennetun ympäristön arvojen säilymiseen muutoin, rakennetun ympäristön vaalimista koskeva asemakaavan sisältövaatimus on KHO:n mukaan otettu kaavaratkaisussa riittävällä tavalla huomioon.

Kaava mahdollistaa yrityskampuksen toteuttamisen

Start-up-keskittymä Maria 01:n kehittäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian tavoitteista. Entiselle Marian sairaala-alueelle on suunnitteilla Pohjois-Euroopan mittakaavassa merkittävä startup- ja kasvuyrityskampus, joka tarjoaa myös kaupunkilaisille avoimia palveluita.

Voimaan tulevan asemakaavan mukaisesti alueen pohjoisosan entiset sairaalarakennukset, jotka ovat Maria 01:n käytössä, muutetaan pysyvästi toimitiloiksi. Lisäksi kaava mahdollistaa uuden, noin 50 000 kerrosneliömetrin laajuisen kasvu- ja teknologiayrityskorttelin rakentamisen. Laajennuksen jälkeen kampuksella on tilaa usealle sadalle toimijalle ja arviolta 5 000 työntekijälle.

Merkittävin osuus Marian uudisrakentamisesta on suunniteltu alueen eteläosaan. YIT:llä ja Kevalla on yhdessä suunnitteluvaraus alueen toteuttamisesta. Uudesta rakennuskokonaisuudesta merkittävä osa on startup- ja kasvuyrityskäyttöön painottuvaa, joustavaa toimisto- ja neuvottelutilaa. Lisäksi laajennus sisältää majoitustiloja, ravintoloita, liike- ja palvelutiloja, hyvinvointi- ja liikuntatiloja sekä tapahtumatilaa.

Alueen rakentamista valmistellaan

Marian alueen rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuoden 2023 aikana Helsingin kaupungin teettämillä esirakentamis-, katu- ja purkutöillä. Rakennettavalla alueella uusitaan kunnallistekniikkaa, ja lisäksi valmistellaan muun muassa uuden kävelysillan rakentamista Baanan yli Lastenkodinkadulle.

Uusien rakennusten paikalta puretaan 1980-luvulla rakennettu Auroranlinnan asuintalo. Lisäksi puretaan entinen desinfiointilaitos, josta säilytetään muistuma osana uudisrakennuksen aulatilaa. Entinen kappeli- ja obduktiorakennus siirretään lähemmäs Marian vanhaa huoltorakennusta. Kulkutautipaviljonki ja desifiointivierasmaja puolestaan siirretään Itä-Pakilaan, jossa ne tulevat myöhemmin asumiskäyttöön.

YIT ja Keva valmistelevat yhdessä Helsingin kaupungin kanssa rakentamista alueen eteläosaan. Tavoitteena on, että varsinainen talonrakentaminen pääsee alkamaan vuoden 2024 alussa.