Byggandet av Kampens centralen för hälsa och välbefinnande inleds i januari

Det egentliga byggandet av centralen för hälsa och välbefinnande i Kampen inleds den 2 januari 2024 med brytningsarbeten. Byggarbetena pågår uppskattningsvis fram till slutet av 2027.
Ventralen för hälsa och välbefinnande och två andra byggnader, gatuområde,  himlen
Illustration av Kampens centralen för hälsa och välbefinnande. Bild: PES-Arkkitehdit Oy

Under de kommande fyra åren bygger man en modern central för hälsa och välbefinnande på Salomonsgatan i Kampen. Byggnaden kommer också att ha affärslokaler och en gångförbindelse till Kampens metrostation. Byggnaden har åtta våningar ovan jord och två våningar under jord. I samband med projektet förbättras också det närliggande gatuområdet och torget.   

”Centrala utgångspunkter för planeringen var byggnadens tillgänglighet och funktion ur användarnas synvinkel, livscykelhållbarhet och god stadsbildsmässig kvalitet. Till följd av att miljön både ovan och under jord är tätt byggd är svårighetsgraden för såväl planeringen som byggandet hög. Planerarna har hittat goda lösningar till såväl stadsbildsmässiga som tekniska utmaningar med anpassning av byggnaden till miljön”, berömmer projektchef Tuomo Salonpää från Helsingfors stad.

Objektet har beviljats bygglov och man har ingått ett avtal om byggandet av det. Objektets huvudentreprenör YIT publicerade sin nyhet för investerare(Länk leder till extern tjänst) (på finska, på YITs webbplats) den 22 december 2023.

Byggplatsen har en webbplats

Byggplatsen har en webbplats där man kan följa hur arbetena framskrider: www.yit.fi/kampinthk (på finska på YITs webbplats)(Länk leder till extern tjänst).

Brytningsarbetena orsakar buller

Byggarbetena inleds i början av januari med brytning. Senare på vintern rivs biljetthallen i Kampens metrostation.. 

Det mest bullrande arbetsskedet pågår från januari till september. Bullrande arbeten utförs vardagar mellan klockan 7 och 18. Under övriga tider utförs arbeten som inte medför lika mycket buller.

Man strävar efter att minimera de olägenheter som byggplatsen orsakar, men arbetena medför ändå buller, vibrationer och damm i närmiljön. Under den närmaste framtiden orsakar borrning av berget och sprängningsarbetena mest buller.

Tillfälliga rutter är huvudsakligen i bruk

De sista tillfälliga rutterna för fotgängare togs i bruk i början av denna vecka. Bil- och cykeltrafiken på Runebergsgatan har redan tidigare styrts runt byggplatsen via Malmgatan. 

Passagen till metrostationen sker via Kampens köpcentrum. Hissarna till metrostationens biljetthall är i bruk uppskattningsvis fram till mars 2024. Spårvagnshållplatsen på Fredriksgatan (H0234 Kampen M) har flyttats framför Elhuset.

Karta: Bygge och tillfälliga rutter
Tillfälliga rutterna för fotgängare, bil- och cykeltrafiken. Bild: YIT