Byggandet av det nya häststallet på Fallkulla husdjursgård inleds snart

Arbetena för att bygga det nya häststallet på Fallkulla husdjursgård ska enligt planerna inledas under april 2024. Byggarbeten utförs inte under juni och juli, men byggandet fortsätter i augusti.
Makes, Lakus, Ginas och Akus nya stall betjänar stadens ungdomsarbete.  Bild: HMT Arkkitehdit Oy
Makes, Lakus, Ginas och Akus nya stall betjänar stadens ungdomsarbete. Bild: HMT Arkkitehdit Oy

Målet är att de nya utrymmena blir färdiga i början av 2025.

Det nya häststallet byggs i stället för den rivna ekonomibyggnaden. Häststallet kommer att omfatta boxar för fyra hästar, en tvättplats för hästar, ett utrustnings- och förrådsutrymme, ett utrymme för tvätt och torkning av hästtäcken samt ett toalettutrymme. 

Den nya stallbyggnaden har planerats med beaktande av miljön så att den stadsbildsmässigt passar in i landskapet. Det nya häststallet uppfyller kraven för djurstall.

Byggandet inleds med markarbeten under april, varefter det egentliga byggandet av stallet kan börja. 

Arbetena utförs i huvudsak vardagar klockan 7‒18. Arbetena har planerats så att de orsakar så liten olägenhet som möjligt för Fallkulla husdjursgårds verksamhet. Buller och damm förekommer i alla fall.

Rakennusliike Tekson Oy har valts till huvudentreprenör.