Borgmästarens invånarkväll för invånare i Böle arrangeras på tisdagen

Borgmästarens invånarkväll arrangeras i Stadin ammatti- ja aikuisopisto, i enheten vid Savolaxgatan tisdagen den 28.11.2023 klockan 19.00–20.30. Diskussionerna som leds av borgmästare Juhana Vartiainen kan också ses som direktsändning på Helsingforskanalen.
 Höstens gatuvy över Böle.
Det går att delta i borgmästarens invånarkväll på plats eller på webben. Bild: Petri Rajaniemi.

Invånarna i Böle är välkomna med och diskutera aktuella ärenden vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto på Savolaxgatan. En annan möjlighet att delta i evenemanget är via Helsingforskanalen på webben, 
frågor kan sändas till evenemanget på viestiseina. 

– Det är glädjande att sammankalla invånare i Böle till en gemensam diskussionskväll. Det finns säkert många intressanta ämnen att ta upp, Böle är ju en så central och livlig stadsdel, säger borgmästare Juhana Vartiainen som uppmuntrar invånarna att delta. 

Innan diskussionerna inleds öppnas ett popup-torg i aulan på Stadin ammatti-ja aikuisopisto från och med kl. 18.00. Torget erbjuder möjligheter att diskutera frågor som rör Böle med stadens experter och andra aktörer inom området. 

Före invånarkvällen kan invånarna skicka in förhandsfrågor och förhandsteman som gäller Böle genom tjänsten Säg din åsikt. Enkäten stängs en vecka före borgmästarens invånarkväll.

Borgmästarens invånarkväll i Böle kan ses i direktsändning och senare som inspelning på Helsingforskanalen.  

Borgmästarens invånarkvällar har långa anor

På initiativ av stadsdirektör Teuvo Aura började man i mitten av 1970-talet ordna Helsingforstimmar, under vilka experterna besvarade frågor av invånare och journalister. 

Invånarkvällarna är alltjämt diskussionsmöten där invånarna har möjlighet att ställa frågor om stadens verksamhetsområden direkt till borgmästaren och stadens sakkunniga. 

Staden övergick till borgmästarmodellen i juni 2017, då man beslutade att kalla evenemanget för borgmästarens invånarkväll. Borgmästarens invånarkvällar etablerades då med två delar: ett popup-torg som inleder kvällen och därefter ett diskussionsavsnitt.

Det ordnas 3–4 borgmästarens invånarkvällar per år för invånare i en viss stadsdel eller ett visst område.  Man diskuterar frågor som invånarna i området lyfter fram. Stadsdelens invånarföreningar och andra allmännyttiga aktörer är samarbetspartner i arrangemangen. 

Videointervjuar med bölebon

Se videon(Länk leder till extern tjänst) om Böle och njuta.
Unga i Böle berättar om sin hemtrakt, video(Länk leder till extern tjänst).

Nyheten publicerades den 24 oktober och har uppdaterats den 24 november.