Borgmästare Vartiainen deltog i skolelevernas städtalkoarbete för Östersjön  – och utmanar stadsborna att delta i städtalkon 

Helsingfors stad har kallat skoleleverna till städtalko med temat Vi räddar Östersjön. Borgmästare Juhana Vartiainen uppmuntrar kompisgrupper och arbetsgemenskaper att ordna sina egna städtalkon. Staden bjuder på de redskap som behövs.
Borgmästare Juhana Vartiainen ville delta i talkoarbetet för Östersjön och torsdagen den 7 september samlade han skräp tillsammans med elever från Grundskolan Merilahden koulu.
Borgmästare Juhana Vartiainen ville delta i talkoarbetet för Östersjön och torsdagen den 7 september samlade han skräp tillsammans med elever från Grundskolan Merilahden koulu. Bild: Helsingin kaupunki / Helsingfors stad / City of Helsinki

Visste du att varje Helsingforsbo bor högst 10 kilometer från Östersjön? Nedskräpning är ett stort problem för havets ekosystem och organismer, eftersom största delen av skräpet som kastas på marken, såsom cigarettfimpar, till slut hamnar i havet.

I år deltar Helsingfors i kampanjen Save Our Sea som organiseras av Tallinn som är EU:s miljöhuvudstad 2023. Kampanjen startade på Östersjödagen den 31 augusti och avslutas med World Cleanup Day lördagen den 16 september. I och med kampanjen har staden utmanat skolor och skolelever i Helsingfors till talkoarbeten för miljöns väl. De skolklasser som deltar i sopinsamlingsevenemanget ombeds att dokumentera sina insatser genom att fotografera det skräp de samlat in och området de städat för att sedan dela bilderna på sociala medier med taggarna #balticseachallenge, #östersjöutmaningen, #saveoursea och #balticseacleanup.

Borgmästare Juhana Vartiainen ville delta i talkoarbetet för Östersjön och torsdagen den 7 september samlade han skräp tillsammans med elever från Grundskolan Merilahden koulu.

”Vi kan alla genom våra egna handlingar och val skydda Östersjön. Jag uppmuntrar också stadsborna att delta i städtalkon för Östersjöns bästa – vi erbjuder redskapen och du får samtidigt en behaglig dos motion och gott humör”, säger borgmästare Vartiainen.

Kompisgrupper eller arbetsgemenskaper kan enkelt ordna skräppromenader och talkoarbeten under hela kampanjen 31.8–16.9 och även efteråt. Skräpplockare finns att låna på biblioteken eller så kan du beställa talkoutrustning en vecka innan ditt evenemang via Puistotalkoot.hel.fi.

Dessutom ordnar Helsingfors stad på World Cleanup Day, den 16 september kl. 13-16, fem städtalkoevenemang som är öppna för alla helsingforsare. Staden ger deltagarna redskap och bjuder på mellanmål. Städningsplatserna på World Cleanup Day är:

• Nordsjö, Svartstensparken
• Berghäll, Björnparken
• Forsby-Kottby-Gumtäkt, Lekparken Indien
• Busholmen, Godahoppsparken och
• Gamlasi-Malmgård, Musikantparken.