Hoppa till huvudinnehåll

Borgmästare Vartiainen deltog i evenemang i Bryssel gällande återuppbyggnaden av Ukraina

I dag den 28 november har borgmästare Juhana Vartiainen deltagit i Kyiv Investment Forum i Bryssel på inbjudan av Kievs borgmästare Vitalij Klytjko och Bryssels borgmästare Philippe Close. Vid forumet samlades företag och investerare, borgmästare i Kiev med närområde samt representanter för städer i Europa och EU-institutioner. Avsikten var att även borgmästare Klytjko skulle delta i evenemanget, men på grund av den svåra situationen i Kiev medverkade han enbart via videolänk.
Borgmästare Vartiainen och Kievs biträdande borgmästare Mykola Povoroznyk undertecknade det uppdaterade samarbetsprotokollet mellan Helsingfors och Kiev.  Bild: Nicolas Lobet
Borgmästare Vartiainen och Kievs biträdande borgmästare Mykola Povoroznyk undertecknade det uppdaterade samarbetsprotokollet mellan Helsingfors och Kiev. Bild: Nicolas Lobet

Vid evenemanget deltog borgmästare Vartiainen i en paneldiskussion gällande städers hållbarhet där även bland andra Paris borgmästare Anne Hidalgo, Bryssels borgmästare Philippe Close, Sarajevos borgmästare Benjamina Karić och Roms borgmästare Roberto Gualtieri medverkade. Ukraina representerades också av Vitalij Klytjkos bror, investeraren och företagaren Wladimir Klytjko. Vid evenemanget undertecknade de närvarande städernas ledare ett gemensamt offentligt uttalande som stöd för återuppbyggnaden av Kiev.

Dessutom undertecknade borgmästare Vartiainen och Kievs biträdande borgmästare Mykola Povoroznyk, som var ställföreträdare för borgmästare Klytjko, det uppdaterade samarbetsprotokollet mellan Helsingfors och Kiev vars mål är att stärka banden mellan städerna genom att intensifiera och utveckla samarbetet och de ömsesidiga kontakterna. Helsingfors ingick det första samarbetsprotokollet med staden Kiev 1993.

Helsingfors och Kiev främjar utbyte av know-how, bästa praxis och erfarenheter i fråga om återhämtningsförmåga, hållbarhet, jämställdhet och återuppbyggnad till exempel inom följande teman: 
•    energieffektiv och hållbar stadsplanering och -byggnad samt hållbart trafiksystem,
•    utbildning och kultur inklusive tjänster för barn och unga, 
•    öppen förvaltning som bygger på förtroende, hållbar digitalisering och människoorienterad teknik,
•    jämställdhet och främjande av mångfald.    
 
Städerna förbinder sig också att tillsammans främja demokratiska europeiska värderingar och strävar efter att ge ömsesidigt stöd i krissituationer. Samarbetet genomförs i form av utbyte av uppgifter, erfarenheter och sakkunskap genom olika gemensamma och multilaterala projekt.

Ukraina-samarbetet fortsätter i många olika former

Borgmästarna i huvudstäderna i Norden och Baltikum har ett nära samarbete beträffande situationen i Ukraina. Städerna utbyter också bästa praxis sinsemellan för att hjälpa dem som har flytt från Ukraina, med särskilt fokus på barns skolgång och vuxnas sysselsättning. 

Dessutom planerar Helsingfors stad i samarbete med FN för närvarande ett evenemang som sprider kunskaper om beredskap, skyddsrum och underjordiskt byggande till städer i Ukraina.

Borgmästare Vartiainen är medlem i gruppen Political Task Force inom organisationen Eurocities, och gruppen följer hur ”Memorandum of Understanding”-avsiktsförklaringen gällande återuppbyggnaden av Ukraina framskrider.  
 
Läs mer
hel.fi/ukraina