Blivande förstaklassare kan anmäla sig till Nordiska skolan i januari

I Nordiska skolan får eleverna undervisning på svenska och finska. Minst 16 elever och högst 25 elever får plats i skolans allra första årskurs ett. Skolans verksamhet inleds i samband med höstterminen 2024.
Fyra leende barn på rad.
Bild: Jefunne Gimpel

Nordiska skolan inleder sin verksamhet i Yhtenäiskoulu från och med läsåret 2024–2025. Eleverna i Nordiska skolan får hälften av undervisningen på svenska och hälften på finska.

Elever som börjar i första klass hösten 2024 är de första som har möjlighet att anmäla sig till undervisningen. Alla blivande förstaklassare i Helsingfors kan söka till skolan, oavsett modersmål eller adress.

Nordiska skolan blir en del av Yhtenäiskoulu

Nordiska skolans verksamhet kommer att vara en integrerad del av Yhtenäiskoulus övriga verksamhet. I framtiden kommer hela skolan att särskilt fokusera på de nordiska länderna och nordiskt samarbete.

”Yhtenäiskoulu har redan inlett ett samarbete med en skola i Lejre i Danmark och planerar utbytesprogram för såväl lärare som elever. Meningen är att bygga upp nätverk i hela den nordiska skolvärlden”, säger Sari Sola, rektor vid Yhtenäiskoulu.

Skolan kommer även att samarbete med Kottby lågstadieskola, Hanaholmens kulturcentrum, nätverket Svenska nu och Pohjola-Norden.

Anmälan till Nordiska skolan sker i januari

Anmälan till Nordiska skolan görs i januari i e-tjänsten Asti, i samband med den allmänna anmälan till skolan. Vårdnadshavare kan anmäla sitt barn till Nordiska skolan, alltså till undervisning på två språk på finska–svenska, genom att i e-tjänsten Asti först välja ”finskspråkig grundläggande utbildning”. Därefter ska vårdnadshavaren välja ”undervisning på två språk, finska–svenska". 

Det ordnas inget lämplighetstest till undervisningen. Om antalet barn som anmält sig är större än antalet platser i undervisningsgruppen väljs eleverna ut genom lottdragning.

Elever i Nordiska skolan kommer att kunna studera följande språk: Det obligatoriska A1-språket som eleverna börjar studera i första klass är svenska eller modersmålsinriktad svenska. Det valfria A2-språket eleven kan börja studera i tredje klass är franska. 

Det obligatoriska B1-språket från och med sjätte klass är engelska och det valfria B2-språket eleven kan börja studera i åttonde klass är franska, spanska eller tyska.