Besökarna återvände i massor till Helsingfors bibliotek

Antalet besökare i Helsingfors stads bibliotek ökade dramatiskt under år 2023. Antalet lån ökade också och fler nya bibliotekskort skapades i Helsingfors jämfört med föregående år, totalt cirka 40 000 stycken. År 2024 har börjat med fart då det nyligen öppnade biblioteket i Fiskehamnen hade över 12 000 besökare under dess första vecka.
 En man och ett barn väljer barnböcker i Kvarnbäckens biblioteks barnområde. Barnet har klättrat på mans rygg.
Antalet besök i det förnyade Kvarnbäckens bibliotek ökade avsevärt under 2023. Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Det verkar som att biblioteksboomen som föregick coronapandemin återigen tar fart. Under 2023 hade biblioteken i Helsingfors 24 procent fler besökare än under 2022. Totalt registrerades 8,1 miljoner biblioteksbesök under året.

Antalet besökare ökade särskilt i Kvarnbäckens bibliotek, som har genomgått en utbyggnadsrenovering, och i andra bibliotek i östra Helsingfors, där det sammanlagda antalet besökare ökade med 31 procent jämfört med föregående år. Även Helsingfors centrumbibliotek Ode ökade sitt besöksantal med 36 procent. Det är glädjande att se att pandemitiden inte fick stadsborna att stanna hemma, utan människorna har återvänt till tjänsterna, säger Saara Ihamäki, tf. chef för Helsingfors bibliotekstjänster.

Antalet lån ökade med två procent under 2023 i Helsingfors. Besökarna gjorde sammanlagt 5,1 miljoner lån under året. Noterbart är en ökning i utlåningen av material på främmande språk och särskilt inom barnsamlingen. Biblioteket följer noggrant befolkningsutvecklingen och utlåningssiffrorna och som ett resultat har anskaffningsmedel riktats särskilt mot material på främmande språk samt barn- och ungdomslitteratur. Nu syns resultaten av detta arbete även i utlåningsstatistiken.

Vid Helsingfors bibliotek skapades sex procent fler bibliotekskort 2023 jämfört med året innan. Det totala antalet gjorda bibliotekskort var över 40 000 nya kort. Förra året använde totalt 246 970 personer ett bibliotekskort i Helsingfors bibliotek.

Öppningen av Fiskehamnens bibliotek var en fantastisk start på 2024

År 2024 började storslaget för Helsingfors stadsbibliotek med öppningen av Fiskehamnens bibliotek måndagen den 15 januari. Antalet bibliotek i Helsingfors ökade för första gången på 2000-talet då staden fick sitt 38:e bibliotek. Fiskehamnens bibliotek har mottagits med stor entusiasm. Under den första veckan hade det nya biblioteket 12 056 besökare.

Det ser ut att bli ett fantastiskt år för Helsingfors bibliotekstjänster. I mars 2024 kommer det mycket populära Helsingfors centrumbibliotek Ode att välkomna sin tionde miljonte besökare. Stadskärnans attraktivitet kommer även att öka i och med Richardsgatans bibliotek, vars renoveringsplan för närvarande förbereds. I april öppnas en gemensam e-bibliotekstjänst för kommunerna. Helsingfors, som huvudstad för läsning och läskunnighet, stärker sin position ytterligare, lovar Saara Ihamäki.