Beslut fattas om evenemangsarenan Garden Helsinki

En förlängning av områdesreserveringen för Garden Helsinki framförs för Helsingfors stadsmiljönämnd den 13 juni. Det slutgiltiga beslutet angående förlängningen av reserveringen fattas av Helsingfors stadsstyrelse. Staden har som mål att under 2023 hitta en ekonomiskt sett genomförbar lösning tillsammans med den som beviljas reservering, så att man kan minimera antalet bostadsbyggrätter som säljs utanför projektområdet i Bortre Tölö.
Visualisering av projektet Helsingfors Garden i dess omgivningar (flygfoto).
Bild: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy och PES-Arkkitehdit Oy

Garden Helsinki, som planeras i närheten av Helsingfors ishall i Bortre Tölö, Bolt Arena och Olympiastadion i Helsingfors, är en helhet som består av en arena och ett parkeringshus under jord samt lokaliteter för hotell, kontor, restauranger, idrott, kultur, övrig affärsverksamhet och bostäder ovan jord.

Huvudarenan har kapacitet för 19 000 åskådare på konserter och 15 000 på ishockeymatcher. Projektet omfattar 175 000 kvadratmeter våningsyta och av det ska cirka 15 000 kvadratmeter våningsyta bli bostäder.

För Helsingfors stadsmiljönämnd framför man nu en förlängning av reserveringen för att Projekti GH Oy ska kunna fortsätta planera och bygga allaktivitetsarenan och dess lokaler och bostäder. Reserveringsbeslutet skulle gälla fram till slutet av år 2025.

– Stadens strategiska mål är att göra Helsingfors mer konkurrenskraftigt när det gäller att stå värd för kultur, sport och andra storevenemang. På sistone har Helsingfors blivit mindre konkurrenskraftigt inom evenemangsproduktion, och den nya arenan skulle förbättra situationen betydligt, säger Ville Lehmuskoski, sektorchef för Helsingfors stadsmiljösektor.

Utöver arenahelheten omfattar projektet för tillfället Helsingfors ishall, som ägs av staden. Avsikten är att man genom Garden Helsinki -projektet ska renovera och göra om ishallen till stora kultur- och idrottslokaler och en arena för bollsporter och evenemang, som beroende på evenemang skulle ha kapacitet för upp till 4 900 åskådare. I Helsingfors råder det just nu brist på både idrottslokaler och evenemangslokaler av den här storleken.

– Åren av pandemi, krisen i Ukraina och höjda byggnadskostnader och räntor har varit relativt svårt för alla. Också för Garden Helsinki-projektet. Man har alltid haft en öppen och konstruktiv dialog med Helsingfors stad. Nu är ett bra läge att gå vidare, säger Timo Everi, ordförande för projektbolagets styrelse.

Parternas mål är att under 2023 hitta en helhetslösning som gör det möjligt för planeringen av projektet att framskrida så att man kan ansöka om bygglov och genomföra projektet. Man försöker minimera antalet bostadstomter utanför projektområdet i Bortre Tölö som tidigare var del av helheten. Det här kan till exempel innebära att prissättningen på tomterna inom projektområdet omvärderas och att staden deltar i projektet i form av att finansiera bygglovsskedet.

Enligt projektbolaget är den totala investeringen för projektområdet i Bortre Tölö cirka 640 miljoner euro. Det är möjligt att inleda byggprojektet hösten 2024 och byggtiden är fyra år.

Detaljplanen som gör det möjligt att genomföra projektet har vunnit laga kraft.

Om du vill veta mer:

Material gällande Garden Helsinki som finns på stadsmiljönämndens föredragningslista 13.6.2023 (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

En skiss över de aktiviteter som planeras för Helsingfors Garden.
Bild: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy och PES-Arkkitehdit Oy

Video av Garden Helsinki i dess framtida miljö