Bergkörsbär som barnens träd i år – ett träd planterades redan för tredje gången

På Trädets dag den 27 september planterade Helsingfors stad ett träd till barnens ära. Detta är redan tredje gången barnens träd har planterats. I fjol planterades trädet i körsbärsparken i Kasberget. Körsbärstemat fortsatte även i år, när man under ledning av Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare, planterade en bergkörsbärsplanta i Lekparken Maunula.
Deltagarna i eftermiddagsverksamheten i Maunula vattnar i samband med planteringen årets barnens träd.
Deltagarna i eftermiddagsverksamheten i Maunula vattnar i samband med planteringen årets barnens träd. Bild: Sari Knuuti

Deltagarna i eftermiddagsverksamheten vid Lekparken Maunula, som planterade och bevattnade plantan tillsammans med vuxna, anlände som gäster till planteringstillfället. Ytterligare fanns det en grupp stadsbor som hade kommit för att njuta av den soliga dagen och den glada stämningen. Efter planteringen stod barnens sångföreställning samt servering av saft och bulle på programmet. Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare, betonade i sitt tal såväl stadsnaturens som barnens betydelse för Helsingfors.

Varje år ett träd för barnen i en ny eller grundrenoverad park

Barnens träd planteras varje år i någon av stadens nya eller grundrenoverade parker. Lekparken Maunula valdes till objekt för plantering av barnens träd i år, eftersom parken genomgår en grundlig förbättring av utomhusutrymmena, som beräknas bli färdig under sommaren 2024. De första lekområdena som genomgått den grundläggande förbättringen är snart i bruk. När parken är färdig kommer där bland annat att finnas en liten plats för sparkbrädor, motionsredskap, en spelarena för korgboll och innebandy samt en konstgjord gräsplan på sandbotten för fotboll.

Trädet planteras varje år under Trädets dag, och det är tillägnat de barn som fötts under året i Helsingfors. Barnens träd markeras med en ägarplatta och antecknas med en särskild beteckning i stadens trädregister.

Trädets dag är en temadag som uppmuntrar människor och gemenskaper att plantera träd och påminna om trädens och skogarnas betydelse. Dess tidpunkt varierar mellan olika länder. I Finland har man firat Trädets dag från och med år 2004 på Vesas/Torolfs namnsdag den 27 september.