Kundernas arbetsförmåga främjas vid centralerna för hälsa och välbefinnande genom tvärvetenskapligt samarbete

Hälsovårdarna Sonja Tykkä och Sini Riihimäki arbetar som samordnare för arbetsförmågan. I sitt arbete fokuserar de på att stärka sina kunders arbets- och funktionsförmåga.
Sonja Tykkä (till vänster) och Sini Riihimäki vann priset Kuntatyö2030. Bild: Kaisa Sunimento
Sonja Tykkä (till vänster) och Sini Riihimäki vann priset Kuntatyö2030. Bild: Kaisa Sunimento

I Sonjas och Sinis arbete är samarbetet mellan olika yrkespersoner viktigt. Deras centrala samarbetspartner är centralerna för hälsa och välbefinnande och sysselsättningstjänsterna i Helsingfors samt AN-byrån och FPA. Sonja och Sini arbetar på enheten för utredningen av arbetsförmågan inom västra vuxensocialarbetet.

Vi frågade Sonja och Sini några frågor.

Vad allt innebär ert arbete? Vilken typ av samarbete har ni?

En samordnare för arbetsförmågan fungerar som expert på stöd för arbetsförmåga. Vårt arbete fokuserar på kundens befintliga arbets- och funktionsförmåga och dess förstärkning snarare än granskningen av arbetsoförmåga.

Tillsammans med kunden och den utsedda ansvariga medarbetaren planerar vi stödtjänster för kundens arbetsförmåga i rätt tid. Tjänsten är avsedd för partiellt arbetsföra personer i arbetsför ålder och långtidsarbetslösa som har som mål att hitta sysselsättning på deltid eller heltid.

Våra kunders ansvariga medarbetare konsulterar oss exempelvis om FPA:s eller arbetspensionsanstalternas rehabiliteringstjänster och om andra sätt att stödja arbetsförmågan. Vi deltar ofta i gemensamma möten med både kunden och yrkespersoner. Vårt arbetssätt är konsulterande och lösningsorienterat.

Vi stöder också yrkespersoner i nätverken. Vi deltar i veckovisa konsultationsmöten i alla områden i Helsingfors.

Vi gör också ett omfattande utvecklingsarbete tillsammans med hälso- och välfärdscentralerna i Helsingfors samt de externa samarbetspartnerna.

Vid hälso- och välfärdscentralerna i Helsingfors får kunden samordnade social- och hälsovårdstjänster. Vilka fördelar ser ni i detta tillvägagångssätt?

Tjänsterna är nära varandra och det är lättare att arbeta tillsammans. Samarbetet mellan tjänsterna gör det möjligt för kunderna att få rättidiga och effektiva tjänster.

Samordnarna för arbetsförmågan fungerar för sin del som brobyggare mellan tjänsterna för personer i arbetsför ålder, och det gränsöverskridande tillvägagångssättet för hälso- och välfärdscentralernas tjänster stöder detta arbete.

Hur är det med andra samarbetspartner?

Andra samarbetspartner är en viktig del av samordningen av tjänsterna för personer i arbetsför ålder också. Förutom hälso- och välfärdscentralerna är också Helsingfors sysselsättningstjänster, AN-byrån och FPA centrala samarbetspartner.

Hur kan kunden dra nytta av detta samarbete?

Samarbetet gör det möjligt för kunderna att få rättidiga och effektiva tjänster. De får också aktuell information om befintliga stödtjänster för arbetsförmågan. På så sätt kan kunderna påverka sina tjänster och planerna som rör dem.

Hur kan yrkespersonerna dra nytta av detta samarbete?

Ur yrkespersonens perspektiv minskar överlappande arbete och informationsförmedlingen förbättras. Dessutom förstärks yrkespersonens kunnande om stödtjänster för arbetsförmågan och de kan bättre identifiera kundernas behov av stöd för arbetsförmågan. Genom samarbetet blir yrkespersonerna mer bekanta med varandras arbetsuppgifter.

Vad gör ert arbete intressant?

Vårt arbete är mycket mångsidigt. Det mest intressanta i kundarbetet är att hjälpa människor att gå vidare i sina liv. Det mest intressanta i utvecklingsarbetet är att hitta nya sätt att förbättra tjänsterna. Vi lär oss också nya saker hela tiden i vårt arbete.

Priset Kuntatyö2030 till samordnare för arbetsförmågan – gratulationer!

Under 2021 och 2022 arbetade Sonja Tykkä och Sini Riihimäki som samordnare för arbetsförmågan i projektet Työkykyisempi Stadi, som ingick i det nationella programmet för arbetsförmåga.

I höstas deltog Sonja och Sini i tävlingen Kuntatyö 2030, där de beskrev det branschövergripande nätverket för stöd för arbetsförmågan (Monialainen työkyvyn tuen verkosto) som skapats i samarbete inom projektet Työkykyisempi Stadi och slutligen belönades på Kuntatyö 2030-galan som en inspirerande utvecklingsgärning. Gratulationer!

Mer information