Asiakkaiden työkykyä edistetään terveys- ja hyvinvointikeskuksissa monialaisella yhteistyöllä

Terveydenhoitajat Sonja Tykkä ja Sini Riihimäki työskentelevät työkykykoordinaattoreina. He keskittyvät työssään asiakkaidensa työ- ja toimintakykyyn vahvistamiseen.
Sonja Tykkä (vas.) ja Sini Riihimäki voittivat Kuntatyö 2030 -palkinnon.  Kuva: Kaisa Sunimento
Sonja Tykkä (vas.) ja Sini Riihimäki voittivat Kuntatyö 2030 -palkinnon. Kuva: Kaisa Sunimento

Sonjan ja Sinin työssä yhteistyö eri ammattilaisten kesken on tärkeää. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita heillä ovat Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskukset ja työllisyyspalvelut sekä TE-toimisto ja Kela. Sonja ja Sini työskentelevät Lännen aikuissosiaalityön Työkykyselvitys-yksikössä.  

Kysyimme Sonjalta ja Siniltä muutamia kysymyksiä.

Mitä kaikkea teidän töihinne kuuluu? Millaista yhteistyötä teette?

Työkykykoordinaattori toimii työkyvyn tuen asiantuntijana. Työssämme näkökulmana on asiakkaan olemassa olevassa työ- ja toimintakyvyssä sekä sen vahvistamisessa työkyvyttömyyden tarkastelun sijaan.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan ja hänelle nimetyn vastuutyöntekijän kanssa asiakkaalle oikea-aikaisia työkyvyn tuen palveluita. Palvelu on tarkoitettu työikäisille osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille, joilla on tavoitteena työllistyminen osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti.

Asiakkaiden vastuutyöntekijät konsultoivat meitä esimerkiksi Kelan tai työeläkelaitosten kuntoutuspalveluista ja muista työkyvyn tuen keinoista. Osallistumme usein yhteistapaamisiin, joissa on mukana sekä asiakas että ammattilaisia. Työotteemme on konsultoiva ja ratkaisukeskeinen.

Olemme ammattilaisten tukena myös verkostoissa. Osallistumme viikoittaisiin konsultaatiokokouksiin kaikilla Helsingin alueilla.

Myös kehittämistyötä teemme laajasti yhdessä Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskusten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskuksissa asiakas saa hänelle yhteensovitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Mitä hyötyjä näette tässä tavassa toimia?

Palvelut ovat lähellä toisiaan ja yhteisen työn tekeminen on helpompaa. Palveluiden välisen yhteistyön avulla asiakkaat saavat oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluja.

Työkykykoordinaattorit toimivat omalta osaltaan sillanrakentajina työikäisten palveluiden välillä ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelujen rajat ylittävä toimintatapa tukee tätä työtä.

Entä muut yhteistyökumppanit?

Muut yhteistyökumppanit ovat oleellinen osa myös työikäisten palveluiden koordinointia. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita terveys- ja hyvinvointikeskusten lisäksi ovat Helsingin työllisyyspalvelut, TE-toimisto ja Kela.

Miten asiakas hyötyy tästä yhteistyöstä?

Yhteistyön avulla asiakkaat saavat oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluita. He saavat myös ajankohtaista tietoa olemassa olevista työkyvyn tuen palveluista. Näin asiakkaat pääsevät vaikuttamaan omiin palveluihinsa ja heitä koskeviin suunnitelmiin.

Miten ammattilaiset hyötyvät tästä yhteistyöstä?

Ammattilaisen näkökulmasta päällekkäinen työ vähenee ja tiedonkulku paranee. Lisäksi ammattilaisten osaaminen työkyvyn tuen palveluista vahvistuu ja he tunnistavat paremmin asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeita. Yhteistyön myötä ammattilaiset tutustuvat paremmin toistensa työtehtäviin.

Mikä tekee teidän työstänne mielenkiintoista?

Työmme on erittäin moninaista. Asiakastyössä mielenkiintoisinta on päästä auttamaan ihmistä eteenpäin elämässään. Kehittämistyössä mielenkiintoisinta on löytää uusia keinoja parantaa palveluita. Työssämme pääsemme myös jatkuvasti oppimaan uutta.

Kuntatyö 2030 -palkinto työkykykoordinaattoreille – Onnittelut!

Vuosina 2021 ja 2022 Sonja Tykkä ja Sini Riihimäki työskentelivät työkykykoordinaattoreina Työkykyisempi Stadi -hankkeessa, joka oli osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa.

Viime syksynä Sonja ja Sini osallistuivat Kuntatyö 2030 -kilpailuun kuvaten Työkykyisempi Stadi -hankkeessa yhteistyönä syntyneen Monialaisen työkyvyn tuen verkoston, joka lopulta palkittiin Kuntatyö 2030 gaalassa innostavana kehittämistekona. Onnittelut!

Lisätietoa