Arcada- och Prakticum-studeranden arbetar tillsammans i team vid Dals sjukhus

I Helsingfors sjukhus, yrkeshögskolan Arcadas och yrkesinstitutet Prakticums gemensamma praktik vid Dals sjukhus ansvarar studeranden för vården så självständigt som möjligt. Modulpraktiken har ordnats sedan våren 2023 och är nu på nästan varje sjukhusavdelning.
Praktikanter vid Dals sjukhus. Bild: Kaisa Sunimento
Praktikanter vid Dals sjukhus. Bild: Kaisa Sunimento

Under våren 2024 hade Dals sjukhus två mångprofessionella modulpraktiker. Detta ger en realistisk bild av arbetet på en sjukhusavdelning där olika yrkesgrupper vårdar patienten tillsammans.  

”Vi har fysioterapi-, sjukskötar-, närvårdar- och ergoterapistuderande. Det är första gången vi provar på att ha studeranden från så många olika studieinriktningar. Det har fungerat bra, men vi måste fortsätta fundera hur grupperna arbetar ihop ännu bättre”, konstaterar Dals sjukhus överskötare Anna Holmström.

Modulerna har tagit hand om 8 patienter per skift. Det simulerar den verkliga mängden patienter. Studerandena har egna utsedda patienter, vilket möjliggör en närmare patientkontakt.

Studeranden stöder och lär varandra

Enligt studerandena är det bästa med modulpraktiken att man lär sig och får stöd av varandra, men att man också får öva självständigt ses som positivt. Studeranden betonar att man dock måste vara aktiv och ha koll på sina egna målsättningar.

Att studeranden med olika studieinriktningar arbetar ihop betyder att de planerar sina arbetsturer, prioriteringar och arbetsfördelning tillsammans.

”Under praktiken får studeranden insikt i de olika yrkesgrupperna och ser hur de stöder patientens tillfriskning och rehabilitering. Vissa studeranden har bekanta som gjort samma praktik, men för de flesta är det en ny upplevelse att jobba i mångprofessionella team”, fortsätter Anna.

Fler studieinriktningar med i fortsättningen

Ett mål är att i framtiden få med även svenskspråkiga farmaci- och läkarstuderanden i modulerna. Detta kommer förhoppningsvis att förverkligas i framtiden.

”Vi skulle önska att ha ännu mycket större modulgrupper och ta emot många fler studeranden, men tyvärr kommer väggarna emot”, berättar Anna.

”Nu har vi hållit på med modulpraktiker under en tid. Det vi lärt oss är att en lyckad modul kräver en mycket god planering och förberedelse från personalens sida. Vi har blivit ganska bra på detta, men kommer att fortsätta bli ännu bättre”, avslutar Anna.