Arcadan ja Prakticumin opiskelijat tekevät yhdessä tiimityötä Laakson sairaalassa

Helsingin sairaalan, ammattikorkeakoulu Arcadan ja ammattiopisto Prakticumin yhteinen harjoittelu Laakson sairaalassa perustuu siihen, että opiskelijat vastaavat mahdollisimman itsenäisesti hoidosta. Moduuliharjoitteluja on järjestetty keväästä 2023. Nykyään niitä on melkein jokaisella sairaalaosastolla.
Harjoittelijoita Laakson sairaalassa. Kuva: Kaisa Sunimento
Harjoittelijoita Laakson sairaalassa. Kuva: Kaisa Sunimento

Kevään 2024 aikana Laakson sairaalassa oli kaksi moniammatillista moduuliharjoittelua. Tämä antaa realistisen kuvan sairaalaosastotyöstä, jossa eri ammattiryhmät yhdessä hoitavat potilasta.  

– Meillä on fysioterapia-, sairaanhoitaja-, lähihoitaja- ja toimintaterapiaopiskelijoita. Kokeilemme ensimmäistä kertaa yhdistää opiskelijoita näin monesta eri opintosuunnasta. Kokeilu on toiminut hyvin, mutta meidän on yhä pohdittava, millä tavalla ryhmät vielä paremmin työskentelisivät yhdessä, toteaa Anna Holmström, Laakson sairaalan ylihoitaja.

Moduulit ovat hoitaneet kahdeksaa potilasta vuoron aikana, mikä jäljittelee todellista potilasmäärää. Opiskelijoilla on omat nimetyt potilaansa, mikä mahdollistaa läheisemmän potilaskontaktin.

Opiskelijat tukevat ja opettavat toisiaan

Opiskelijoiden mielestä parasta moduuliharjoittelussa on se, että he oppivat toisiltaan ja tukevat toisiaan. Myös itsenäinen harjoittelu katsotaan positiiviseksi asiaksi. Opiskelijat painottavat kuitenkin, että on oltava aktiivinen ja huolehdittava omista tavoitteistaan.

Eri opintosuuntien opiskelijoiden yhteistyö tarkoittaa yhteistä työvuorosuunnittelua ja työnjakoa sekä yhteisiä priorisointeja.

– Harjoittelun aikana opiskelijat saavat käsityksen eri ammattiryhmistä ja näkevät, miten ne tukevat potilaan tervehtymistä ja kuntoutusta. Osalla opiskelijoista on tuttuja, jotka ovat tehneet saman harjoittelun, mutta monelle työskentely moniammatillisessa tiimissä on uusi kokemus, Anna jatkaa.

Jatkossa mukana useampia opintosuuntia

Tavoitteena on tulevaisuudessa saada mukaan moduuleihin myös ruotsinkielisiä farmasian ja lääketieteen opiskelijoita. Tämä tulee toivottavasti toteutumaan tulevaisuudessa.

– Toivoisimme, että meillä olisi vielä isommat moduuliryhmät ja että voisimme vastaanottaa useampia opiskelijoita, mutta valitettavasti seinä tulee vastaan, Anna sanoo.

– Nyt olemme hetken työskennelleet moduuliharjoittelun parissa. Olemme oppineet, että onnistunut moduuli vaatii henkilökunnalta erittäin hyvää suunnitelmaa ja valmistelua. Olemme kehittyneet melko hyviksi tässä, mutta kehitymme vielä paremmiksi, Anna päättää.