Arbis och työväenopistos kundupplevelseenkät

Berätta för oss vad du tycker om vår verksamhet. På så sätt kan du vara med och påverka. Vi ber dig svara på den elektroniska kundenkäten senast 3. december.
Kuvituskuva
Bild: Adobe stock

Länk till enkäten skickas via e-post till alla som har deltagit i institutens verksamhet under år 2023. Enkäten är anonym och svaren behandlas konfidentiellt.

Vi önskar höra din åsikt om hur vi har lyckats med institutens verksamhet. Vi välkomnar också feedback om studiepoängskurser och om lokalerna på Stoa i Östra centrum.

Svaren kommer att behandlas i december, och resultatet kommer att delas under våren.

Nu kan du påverka institutens framtid och utveckling. Vi ser fram emot feedback och idéer för att gemensamt göra instituten till en ännu bättre plats att lära sig och växa på.