Arbeten vid Mechelingatan inleds – avvikande trafikarrangemang fortsätter fram till september

Breddning av enkelriktade cykelbanor och trottoarer vid Mechelingatan har inletts den fjärde juni. Arbetena påverkar trafiken, och entreprenören meddelar om ändringar med skyltar. De avvikande trafikarrangemangen gäller för biltrafiken fram till mitten av september. Arbetena påverkar gång- och cykeltrafiken eventuellt under en längre tid.
De avvikande trafikarrangemangen vid Mechelingatan gäller fram till mitten av september. Bild: Esa-Pekka Nikulin
De avvikande trafikarrangemangen vid Mechelingatan gäller fram till mitten av september. Bild: Esa-Pekka Nikulin

I södra änden av Mechelingatan, på ett område som sträcker sig från korsningen mellan Lappviksgatan och Norra Järnvägsgatan till korsningen vid Östersjögatan, har en trottoar och en körfil tagits ur bruk. Biltrafiken har två filer i båda riktningarna. Under den tid då spårvagnslinjen 8 är ur bruk används också spårvägssträckan som körfil.

På den ovan nämnda vägsträckan styrs även gång- och cykeltrafikentill västra sidan av Mechelingatan och till Banan.

På natten dirigeras trafiken av anställda

Dagvattenledningen som går under Mechelingatan förnyas. Arbetet utförs nattetid så att man kan minimera den olägenhet som förorsakas för trafiken. Nattetid dirigeras biltrafiken av anställda och med hjälp av skyltar. Arbetena påverkar inte avsevärt gång- och cykeltrafiken eftersom arbetsplatsen är belägen på körbanan. De nuvarande trafikarrangemangen återställs på morgnarna senast kl. 7.00.

Arbetena inleds med demontering av kontaktledningar, spår och pendellampor. Veckorna 24–26 utförs vattenförsörjningsarbeten. Grävnings- och lastningsarbeten förorsakar en del buller.

Arbetena inleds med demontering av kontaktledningar, spår och pendellampor. Veckorna 24–26 utförs vattenförsörjningsarbeten. Grävnings- och lastningsarbeten förorsakar en del buller.

Nya trafikarrangemang gör trafiken smidigare i området

Arbetena vid Mechelingatan pågår uppskattningsvis fram till mitten av september. Spårvagnslinjen 8 börjar trafikera sin normala rutt i början av september.

Under entreprenaden anläggs enkelriktade cykelbanor vid Mechelingatan från Lappviksgatan söderut. Dessutom breddas den smala trottoaren mellan Västra länken och Mechelinplatsen. Vid korsningarna moderniseras övergångsställena och korsningsarrangemangen för cykeltrafiken. 

I samband med anläggningen av gatorna förnyas kommunalteknik, såsom vattenförsörjning och dataförbindelser, och anläggs nya nätverk för att betjäna bland annat det centrum för tillväxtföretag som byggs senare i före detta Maria sjukhusområde.