Marian alue

Entinen Marian sairaala-alue Kampissa täydentyy uudella yrityskorttelilla, johon on suunnitteilla tiloja myös majoitukseen, ravintoloille, tapahtumille ja palveluille. Alueen kehittäminen alkaa vuonna 2024 katujen ja puistojen rakentamisella. Varsinainen talonrakennus on tavoitteena aloittaa vuonna 2025.
Marian sairaala-alue ja ympäristö ilmakuvassa

Kuva: YIT 
 

1800-luvulla perustettu Marian sairaala lopetti toimintansa vuonna 2014, ja nyt entisellä sairaala-alueella toimii Pohjoismaiden suurin startup-yritysten keskittymä Maria 01. Tulevan laajennuksen jälkeen Marian alue kasvaa Euroopan mittakaavassa merkittäväksi kasvuyrityskampukseksi, missä on tilaa usealle sadalle toimijalle ja arviolta 5 000 työntekijälle.

Sairaalan vanha rakennuskanta alueen pohjoisosassa säilytetään, ja uusi rakennuskokonaisuus sijoittuu Marian alueen eteläosaan. Merkittävä osa noin 50 000 kerrosneliömetrin laajuisesta korttelista on startup- ja kasvuyrityskäyttöön painottuvaa joustavaa toimistotilaa. Lisäksi suunnitellaan tiloja majoitukseen, ravintoloille, myymälöille, hyvinvointi- ja liikuntapalveluille sekä tapahtumille.

Alue on varattu YIT:n ja Kevan muodostamalle konsortiolle hankkeen suunnittelua varten. Alueen rakentamisen mahdollistava asemakaava tuli lainvoimaiseksi vuonna 2023.

Esirakentaminen alkaa vuonna 2024

Tavoitteena on, että YIT:n ja Kevan toteuttama talonrakentaminen alkaa vuonna 2025. Uusien rakennusten tarkempi yleissuunnittelu on aloitettu.

Ennen talonrakentamisen alkamista Helsingin kaupunki aloittaa Marian alueen esirakentamistyöt. Parannamme alueen kunnallistekniikkaa ja kulkuyhteyksiä.  

Havainnekuva tulevasta kasvuyrityskampuksesta kuvattuna Porkkalankadun ja Mechelininkadun risteyksestä päin. Kuva: YIT
Havainnekuva tulevasta kasvuyrityskampuksesta kuvattuna Porkkalankadun ja Mechelininkadun risteyksestä päin. Kuva: YIT

Marian alueen hankkeet

Kaupunki suunnittelee Marian alueen ympäristössä seuraavia hankkeita, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024–2028:

Marian pohjoisen sisäänkäynnin edustalla sijaitseva aukio päällystetään, ja sinne sijoitetaan katupuuistutuksia ja penkkejä.

Lastenkodinkadun länsipäästä rakennetaan silta Baanan yli Marian alueelle. Sillalta rakennetaan myös ramppi Baanalle. Silta on tarkoitettu jalankulkua, pyöräilyä ja hälytysajoa varten.

Mechelininkadulle Lapinlahdenkadusta etelään rakennetaan yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt. Lisäksi kapeaa jalkakäytävää levennetään Länsilinkin ja Mechelininaukion välillä. Risteysalueilla päivitetään suojateitä ja pyöräliikenteen ylitysjärjestelyitä.

Marian kasvuyrityskampuksen reunalle, Ruoholahden sillan alla olevan nykyisen parkkialueen reunaan toteutetaan uusi jalkakäytävä ja tonttiliittymä kasvuyrityskampukselle. Tämän vuoksi sillalle johtavia portaita siirretään hieman.

Katujen rakentamisen yhteydessä uusitaan kunnallistekniikkaa, kuten vesihuoltoa ja tietoliikenneyhteyksiä, ja rakennetaan uutta verkostoa palvelemaan muun muassa Marian kasvuyrityskampusta.

Marian alueen uusien rakennusten vuoksi Baanan eteläpäätä on tarpeen järjestellä uudelleen. Ruoholahdenkadun ja Lapinlahdenkadun välillä pyörätie siirretään ratakuilun toiselle reunalle. Baanan koripallokenttä siirretään etelään lähemmäs Ruoholahdenkadun päätyä, ja nykyinen petankkikenttä poistetaan. Alueelle tulee kolme uutta istutusaluetta ja uusia puita. Love Helsinki -taideteoksen Baanalla olevaa osaa siirretään muutamia metrejä pohjoiseen.

Kasvuyrityskampuksen keskelle rakennetaan uusi puistoalue, Marianpuisto. Marianpuistossa säilytetään muutamia puita, jotka muistuttavat kulttuurihistoriallisesti tärkeästä Marian sairaala-alueen puutarhasta, ja puiston istutukset tehdään suosien vanhoja kasvilajeja. Marianpuiston läpi avataan myös kulkuyhteys Mechelininkadulta Baanalle uusien portaiden ja luiskan kautta.

Suurin osa alueen vanhoista rakennuksista säilytetään. Uusien rakennusten paikalta puretaan 1980-luvulla rakennettu Auroranlinnan asuintalo. Lisäksi puretaan osittain 1800-luvulta peräisin oleva desinfiointilaitoksena toiminut tiilirakennus, ja osa siitä säilytetään muistumana uudisrakennuksen aulatilassa. Rakennusten purkaminen tapahtuu keväällä 2024. Puurakenteinen entinen kappeli- ja obduktiorakennus siirretään alueen sisällä vanhan puisen huoltorakennuksen viereen. Kaksi 1800-luvun puurakennusta, entinen kulkutautipaviljonki ja desinfiointivierasmaja, on puolestaan tarkoitus siirtää Itä-Pakilaan asuinkäyttöön.

Marian alueen läpi tulee uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Mechelininkadulta rakennetaan alueelle uusi porrasyhteys jalankulkijoille.

Alueelle suunnitellaan Marian korttelin alittavaa baanatunnelia pyöräilijöille ja jalankulkijoille Lapinlahdenkadun ja Baanan välillä. Tunnelihankkeen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Jos hankkeiden aikataulua ei ole kerrottu, tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa, vaan sen tarkentuu myöhemmin.

Hankkeet kartalla

marian alueen hankkeet kartalla
Marian alueen katu- ja puistosuunnitelmat kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki
Tuomo Sipilä, projektinjohtaja (toteutuksen koordinointi)
Puh. 09 310 34249
tuomo.sipila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)