Ansökan om allmänna understöd och verksamhetsunderstöd för invånardelaktighet inleds i april

Helsingfors stad delar ut 1 096 000 euro i år i understöd för invånardelaktighet. Delta i infotillfället på nätet 23.3.2023 kl. 17.00-18.30.
Neljä ihmistä keskustelee ulkona kaupungilla, yhdellä aikuisella miehellä on lapsi hartioillaan.
Bild: Julia Kivelä

Understöd för invånardelaktighet beviljas för upprätthållande av invånarhus och för koordinering av deras verksamhet samt för utvecklande av strukturer och metoder som förbättrar invånardelaktigheten.

Typer av understöd för boendedelaktighet är allmänt understöd och verksamhetsunderstöd som söks en gång om året samt småunderstöd som söks året runt. Vid beviljandet av understöd iakttas de understödskriterier som stadsstyrelsen fastställt.

Delta i informationsevenemanget på nätet

Informationsevenemanget om Helsingfors stads bidrag för invånardeltagande ordnas i Teams torsdagen 23.3.2023 kl. 17.00-18.30. På infotillfället presenteras understödsslagen och kriterierna för stadens invånardelaktighet samt e-tjänster.

Man behöver inte anmäla sig till infotillfället.

Ansökningstiden för allmänna understöd och verksamhetsunderstöd för invånardelaktighet för år 2024 börjar 1.4.2023 och slutar 2.5.2023 klockan 16. Ansökningstiden för småunderstöd har börjat i januari och fortsätter. Understöd söks i e-tjänsten asiointi.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)