Anslaget för återhämtningen från coronan har medfört fler kulturevenemang och hobbygrupper samt mer resurser för ungdomsarbetet

De åtta miljoner euro för återhämtningen från coronan som anvisats kultur- och fritidssektorn har haft stor betydelse för att återuppliva kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänsterna. Coronatiden slog särskilt hårt mot unga och äldre personer, vars situation vi har kunnat lindra avsevärt med hjälp av anslaget. Utifrån konsekvensbedömningen har vi med anslaget kunnat påskynda återgången till fritidsintressen och kulturevenemang för helsingforsarna.
Folk följer musikföreställningen i museet.
En upplevelserunda med sex museer hölls den 23 november 2023. Bild: Maija Astikainen/Helsingfors stad

Helsingfors stad avsatte i början av 2022 sammanlagt 70 miljoner euro för 2022–2023 för återuppbyggnadsbehov som orsakats av coronan. Kultur- och fritidssektorn anvisades åtta miljoner euro av detta anslag för återhämtningen från coronan. I oktober i år gjorde vi en konsekvensbedömning i syfte att utreda hur sektorn lyckats få helsingforsarna att återvända till tjänsterna samt skapa arbetstillfällen i branscher som drabbats svårt.

— Med hjälp av det separata anslaget har vi kunnat stärka stadsbornas återhämtning från coronan samt öka deras företagsamhet och välbefinnande. Coronan slog särskilt hårt mot barn, unga och äldre, samt begränsade möjligheterna till arbete inom kulturbranschen. I synnerhet för dessa grupper har vi kunnat erbjuda stöd och understöd, säger Kirsti Laine-Hendolin, tf sektordirektör för kultur- och fritidssektorn.

Olika kulturevenemang och andra evenemang samlade sammanlagt cirka 230 000 besök under utvärderingsperioden 2022–2023, och med hjälp av anslaget för återhämtningen från coronan för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fick vi cirka 200 fler hobbygrupper. Evenemangsproduktionerna sysselsatte och engagerade sammanlagt över 600 professionella inom kultur och konst och andra aktörer inom branschen.

Laine-Hendolin är särskilt glad över att vi kunnat öka resurserna för ungdomsarbetet med hjälp av anslaget.

— Ungdomarna var bland dem som drabbades hårdast av coronapandemin. Med hjälp av flera olika projekt har vi bidragit till att underlätta och öka mötena med ungdomar och kunnat öka det multiprofessionella samarbetet till förmån för de unga. Utöver dessa åtgärder utökade vi möjligheterna till arbetserfarenhet för unga genom att erbjuda cirka 1 200 unga personer sommar- och kortjobb samt praktikplatser. Vi utvidgade även SkolPT-verksamheten, som erbjuder motionsrådgivning med låg tröskel för ungdomar i högstadieåldern, från 27 skolor till 48 skolor, och kundantalet i verksamheten ökade med över hundra ungdomar, sammanfattar Laine-Hendolin.

Vi uppmärksammade även att äldre personer stannade hemma samt att deras mobilitet och aktivitet minskade under pandemin.  — Kulturkompisverksamheten, där en frivillig åker till ett kulturevenemang som kompis till en äldre person, återupplivades med hjälp av anslaget för återhämtningen från coronan. Tack vare detta förverkligar verksamheten sammanlagt cirka 500 kulturkompisuppdrag under 2023. Dessutom utbildade vi 127 frivilliga kamrathandledare, vilket i sin tur ökar den kamratledda motionen med låg tröskel i varje stordistrikt. Detta ökar väsentligt de äldres möjligheter att motionera tillsammans på olika håll i Helsingfors, fortsätter Laine-Hendolin.

Av det anslag på åtta miljoner euro som beviljats kultur- och fritidssektorn fördelades cirka två miljoner euro som understöd. Utifrån konsekvensbedömningen har vi med de separata understöden och nivåförhöjningarna av understöden kunnat främja och trygga den fortsatta verksamheten och utvecklingen för organisationer och aktörer efter den exceptionella tidsperioden.