Koronapalautumisrahalla on lisätty kulttuuritapahtumia, harrastusryhmiä ja nuorisotyön resursseja

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitetulla kahdeksan miljoonan euron koronapalautumisrahalla on ollut suuri merkitys kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen elvyttämiselle. Korona-aika iski erityisen lujaa nuoriin ja ikäihmisiin, joiden tilannetta on pystytty huomattavasti helpottamaan määrärahan turvin. Vaikutustenarvioinnin perusteella määrärahalla on pystytty vauhdittamaan helsinkiläisten palaamista vapaa-ajan harrastusten ja kulttuuritapahtumien pariin.
Tapahtumallisuutta on lisätty mm. kuuden museon elämyskierroksella, jota vietettiin 23.11.2023.  Kuva: Maija Astikainen / Helsingin kaupunki
Tapahtumallisuutta on lisätty mm. kuuden museon elämyskierroksella, jota vietettiin 23.11.2023. Kuva: Maija Astikainen / Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki varasi alkuvuonna 2022 yhteensä 70 miljoonaa euroa koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin vuosille 2022─23. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle tästä koronatoipumisrahasta osoitettiin 8 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden lokakuussa tehtiin vaikutustenarviointi, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten toimiala on onnistunut saamaan helsinkiläiset palaamaan palveluidensa pariin ja luomaan työmahdollisuuksia pahasti kärsineille aloille.

— Erillismäärärahan avulla on pystytty vahvistamaan kaupunkilaisten koronasta palautumista sekä lisäämään liikkeelle lähtemistä ja hyvinvointia. Korona iski erityisen kovaa lapsiin, nuoriin ja ikääntyneisiin, sekä kavensi työmahdollisuuksia kulttuurin kentällä. Erityisesti näille ryhmille olemme pystyneet tarjoamaan tukea ja kohdentamaan avustuksia, kertoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vs. toimialajohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Erilaiset kulttuuri- ja muut tapahtumat keräsivät yhteensä noin 230 000 käyntikertaa arviointikauden aikana 2022─23, ja Harrastamisen Suomen malliin saatiin koronapalautumisrahalla noin 200 harrastusryhmää lisää. Tapahtumatuotannot puolestaan työllistivät ja osallistivat yhteensä yli 600 kulttuurin ja taiteen ammattilaista ja muita alan toimijoita.

Laine-Hendolin on erityisen iloinen siitä, että nuorisotyön resursseja on voitu määrärahan turvin kasvattaa.

— Nuoret olivat yksi koronapandemian merkittävimmistä kärsijöistä. Usean eri projektin avulla on edesautettu ja lisätty nuorten kohtaamisia sekä pystytty lisäämään moniammatillista yhteistyötä nuorten hyväksi. Näiden toimenpiteiden lisäksi nuorten työkokemusmahdollisuuksia lisättiin tarjoamalla noin 1 200 nuorelle kesä- ja keikkatöitä sekä harjoittelupaikkoja. Myös yläasteikäisille suunnattu, alhaisen kynnyksen liikuntaneuvontaa tarjoava KouluPT-toiminta laajeni 27:stä koulusta 48:aan kouluun, ja sen asiakasmäärä kasvoi yli sadalla nuorella, Laine-Hendolin summaa.

Myös ikäihmisten koteihin jääminen sekä liikkumisen ja aktiivisuuden väheneminen pantiin pandemia-aikana merkille.  —Kulttuurikaveritoiminta, jossa vapaaehtoinen lähtee ikäihmisen kaveriksi kulttuuritapahtumaan, elvytettiin koronapalautumisrahojen turvin. Tämän myötä vuoden 2023 aikana toteutuu yhteensä noin 500 kulttuurikaverikeikkaa. Lisäksi koulutettiin 127 vapaaehtoista vertaisohjaajaa, mikä puolestaan lisää vertaisohjattua matalan kynnyksen liikuntaa kaupungin jokaisen suurpiirin alueella. Tämä lisää olennaisesti ikääntyneiden mahdollisuuksia yhdessä liikkumiseen eri puolilla Helsinkiä, Laine-Hendolin jatkaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnetystä kahdeksan miljoonan euron määrärahasta jaettiin avustuksina noin kaksi miljoonaa euroa. Vaikutustenarvioinnin perusteella erillisavustuksilla ja avustusten tasokorotuksilla on pystytty edistämään ja turvaamaan yhteisöjen ja toimijoiden toiminnan jatkumista sekä kehittämistä poikkeuksellisen ajanjakson jälkeen.