Åggelby blir ett centrum för innovativa flervåningshus

Två nya projekt inom programmet Kehittyvä kerrostalo (flervåningshus i utveckling) har rest sig i Åggelby. Kehittyvä kerrostalo är stadens eget program för att utveckla kvaliteten på boendet i flervåningshus och skapa exceptionella pionjärprojekt inom produktionen av flervåningshus.
Kehittyvä kerrostalo-projektet Elävä talo (levande hus) står klart på Ståthållarvägen i Åggelby i juni. Bild: Tiia Ettala / Helsingin kaupunki
Kehittyvä kerrostalo-projektet Elävä talo (levande hus) står klart på Ståthållarvägen i Åggelby i juni. Bild: Tiia Ettala / Helsingin kaupunki

De nya objekten förenas av hållbart byggande, och man har tagit hänsyn till invånarnas perspektiv. 

Det levande huset lever i tiden enligt behov

Kehittyvä kerrostalo-projektet Elävä talo (levande hus) står klart på Ståthållarvägen i Åggelby i juni, och invånarna kan flytta in i slutet av juni. Huset har 47 hyresbostäder, och i framtiden finns möjlighet till upp till 57 bostäder.

Elävä talo har byggts av Arkta Reponen Oy för Suomen Keskuskodit Oy, och har planerats av Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy. 

Målet med det levande huset har varit att bygga ett flervåningshus vars utrymmen tål tidens tand och betjänar invånarnas olika och föränderliga behov. I det levande huset kan bostädernas storlekar och utrymmeslösningar enkelt anpassas under hela byggnadens livscykel. Bostadsfördelningen och utrymmeslösningarna binds inte i något skede slutgiltigt till specifika bostadsstorlekar och användningssätt.

Bostäderna består av enheter med egen ingång som kan slås ihop och separeras till bostäder av olika slag och storlekar. Mångsidigheten i utrymmesanvändningen som betjänar det levande husets invånare har skapats genom ett nytt patenterat byggnadssystem, där hustekniken och byggnadens bärande konstruktioner har kombinerats på ett nytt sätt. Systemet binder inte den yttre arkitekturen och utrymmesplaneringen. 

I det levande huset kan bostädernas storlekar och utrymmeslösningar enkelt anpassas under hela byggnadens livscykel. Bild: Tiia Ettala / Helsingin kaupunki
I det levande huset kan bostädernas storlekar och utrymmeslösningar enkelt anpassas under hela byggnadens livscykel. Bild: Tiia Ettala / Helsingin kaupunki

”Ett gammaldags flervåningshus” är i vår tid något nytt som skiljer sig ur mängden

Ett Kehittyvä kerrostalo-projekt med namnet Kestävä kerrostalo (hållbart flervåningshus) blir klart på Ståthållarvägen i Åggelby i mars, och invånarna kan flytta in i slutet av mars. 

Det hållbara flervåningshuset har byggts av Kestävät Kodit Oy och planerats av Avarrus Arkkitehdit Oy. Huset har 29 ägarbostäder.

I det hållbara flervåningshuset har man använt tekniska lösningar som har konstaterats hållbara under århundradenas lopp. Slutresultatet är ett flervåningshus som är såväl energieffektivt som hållbart, sunt och trivsamt. I projektet Kestävä kerrostalo har man använt utvalda lösningar för massivbyggande samt naturliga, plastfria byggmaterial i kombination med den senaste tekniken och fräsch modern arkitektur. 

Som tekniska och arkitektoniska lösningar har man utrett möjligheterna till en stomme av massivt tegel och självdragsventilation i byggande av nya bostäder. Byggande i massiv sten är en fukttekniskt säker lösning som också möjliggör en unik och hållbar karaktär för byggnaden. 

I det hållbara flervåningshuset har man använt tekniska lösningar som har konstaterats hållbara under århundradenas lopp.  Bild: Tuomas Uusheimo
I det hållbara flervåningshuset har man använt tekniska lösningar som har konstaterats hållbara under århundradenas lopp. Bild: Tuomas Uusheimo

Fler Kehittyvä kerrostalo-objekt ska byggas i Åggelby

Utöver det levande huset och det hållbara flervåningshuset planeras två andra Kehittyvä kerrostalo-projekt i Åggelby. 

I samma kvarter byggs Tulevaisuuden puukerrostalo (framtidens flervåningshus i trä), där målet är att bygga tre flervåningshus med olika struktur: ett med en stomme i massivt trä, ett med hybridstomme (betong och massivt trä) och ett med en annan typ av hybridstomme (betong och element med trästomme). Målet är att utreda betydelsen av användning av trä i beslut om att köpa en bostad och träets övriga attraktivitetsfaktorer i bostadsbyggande, samt att utveckla byggandet i trä ur ett affärsekonomiskt perspektiv. 

Ett annat projekt som är under planering är Hirsikerrostalo (flervåningshus i timmer). I det projektet utreder man en ny typ av arkitektoniskt högklassigt och modernt hybridflervåningshus i timmer, som passar in i stadsbilden i både nya och gamla områden i Helsingfors. Projektet utvecklar imagen för flervåningshus i trä och gör den mångsidigare. 

Kehittyvä kerrostalo-programmet utvecklar kvaliteten på boendet i flervåningshus

Kehittyvä kerrostalo är stadens eget program för att utveckla kvaliteten på boendet i flervåningshus och skapa exceptionella pionjärprojekt inom produktionen av flervåningshus. Programmet svarar på tekniska, funktionella, estetiska, sociala och bostadspolitiska utvecklingsbehov samt utvecklingsbehov i byggprocessen som anknyter till planering och byggande av flervåningshus. 

Programmet ger byggaktörer en möjlighet att testa nya saker och få stöd från stadens experter i sitt utvecklingsarbete. För invånarna innebär programmet nya boendealternativ och exempel på hur kvaliteten på boendet i flervåningshus kan förbättras.

Kehittyvä kerrostalo-programmet grundades år 2009 och har hittills deltagit i över fyrtio projekt. Kehittyvä kerrostalo-programmet ordnar en tomtansökan årligen.