Bra att veta om ansökningsprocessen

Helsingfors vill vara en stad där var och en kan förverkliga sig själv, skapa möjligheter och gripa dem. Helsingfors stad främjar aktivt jämställdhet och likabehandling samt uppskattar sin personals mångfald. Vi önskar att personer i olika åldrar och med olika kön samt personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter söker jobb hos oss.

På den här sidan

Så här söker du till oss

Våra sektorer och affärsverk rekryterar självständigt och all vår rekrytering styrs av Helsingfors stads gemensamma anvisningar, regler och lagar.

 1. 1. Bekanta dig med lediga jobb

  Vi annonserar alla stadens uppgifter på webbplatsen Lediga jobb (länk). Grundläggande information om arbetsplatsen och tidtabellen för rekryteringen anges i annonsen. Mer information om det lediga jobbet ges av kontaktpersonen som anges i annonsen och som vanligen är den rekryterande chefen.
   

 2. 2. När du har skickat en ansökan

  När ansökningstiden har gått ut kallar vi en del av de sökande till anställningsintervjun. Vi anger vanligen i jobbannonsen om urvalsprocessen omfattar en enskild intervju samt grupp- eller videointervjuer. Vi meddelar ansökningens slutresultat till alla sökande.

 3. 3. Om du blir utvald

  När du har fått veta att du har blivit utvald, avtalar din kommande chef med dig om när arbetet ska inledas, lönen, provanställning, introduktion och andra viktiga saker. Vi upprättar alltid anställningsavtalet skriftligt. Tjänsteinnehavare får tjänsteförordnande. Ett muntligt avtal är dock giltigt tills det skriftliga anställningsavtalet har upprättats.

 4. 4. Om du inte blev utvald

  Om du inte blev utvald, bli inte nedslagen för det. Vi får inte många bra ansökningar till våra lediga jobb, men oftast kan vi bara välja en. I nästa ansökningsrunda kan valet mycket väl falla på dig.

Kaksi ryhmäkodin asukasta ja ohjaaja valmistavat voileipiä pöydän ääressä.
Bild: Jussi Hellsten

Vår rekryteringspraxis

Nedan hittar du information om vår rekryteringspraxis, såsom våra ansökningstider samt ytterligare information som förutsätts av den som ansöker om jobbet.

Alla lediga jobb som annonseras externt annonseras på sidan Lediga jobb. Dessutom hittar du våra annonser på andra webbplatser för lediga jobb. Vi annonserar även om lediga jobb i de största nyhetstidningarna och yrkestidningar. För den som söker jobb lönar det även sig att följa de individuella sociala kanalerna för stadens rekrytering och sektorer. Våra tillfälliga kortfristiga jobb annonserar vi på webbplatsen för Seure Henkilöstöpalvelut Oy på www.seure.fi(Länk leder till extern tjänst) .

Ansökningstiden varar i 14–30 dygn. Vanligen löper ansökningstiden ut kl. 16, men klockslaget kan även variera. Kontrollera alltid tidpunkten separat i annonsen om det lediga jobbet. Vi har inte möjlighet att beakta försenade ansökningar. 

Du ansöker om jobben via Helsingfors elektroniska rekryteringssystem. Vid behov kan du lämna in din ansökan i pappersformat till stadens registratorskontor. I sådana fall ska ansökan och kuvertet vara märkta med arbetsnyckeln för uppgiften som man ansöker om.
 

I en anonym rekrytering döljs arbetsansökans alla uppgifter om personen, såsom den sökandes namn, födelsedatum, kön, adress och modersmål. De sökande som kallas till anställningsintervju väljs ut på basis av den sökandes kunskaper, utbildning och arbetserfarenhet.

Offentligheten för ansökningsdokumenten baseras på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Ansökningarna blir offentliga i samma stund som de ankommer till stadens rekryteringssystem eller registratorskontoret. I praktiken innebär det att vem som helst (t.ex. en kommuninvånare, någon som hör till stadens personal, massmedier) kan vid stadens registratorskontor begära ut ansökan eller en namnlista över sökande för påseende. Den sökande har möjlighet att i sin ansökan framföra ett önskemål om att hens namn inte ska publiceras i till exempel massmedier. Önskemålet förmedlas till representanten för massmedierna som begär uppgifterna, men beslutet om att inte publicera namnet fattas av massmedierna.

I ansökan som lämnas ut för påseende döljs i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sekretessbelagda uppgifter, såsom uppgifter om den sökandes privatliv, årsinkomster, totala förmögenhet, politiska övertygelse, klientskap inom socialvården och hälsotillstånd. Den sökandes kontaktuppgifter är sekretessbelagda om den sökande själv har begärt det och hen har grundad orsaka att misstänka att hälsan eller säkerheten för hen själv eller hens familj äventyras.

Staden själv publicerar inte ansökningar eller namnlistor över sökande medan ansökningsförfarandet pågår. Namn-, utbildnings-, arbetserfarenhets- och kompetensuppgifter om sökande som i urvalsprocessen till tjänsten har avancerat till intervju och vidare därifrån publiceras dock i samband med urvalsbeslutet. Uppgiften är synlig till slutet av tidsfristen för ändringssökande.


I takt med att urvalsprocessen framskrider, är det bra om du som sökande bereder dig på att presentera följande uppgifter.

Examens-, arbets- och språkintyg
Examens-, arbets- och språkintyg samt annat material med anknytning till kompetensen ska inte bifogas till ansökan, men de ska medtagas till intervjun, där de kontrolleras.

Hälsoundersökning vid anställning
När tjänsten är fast eller tidsbestämd på mer än ett år, förutsätts av den sökande ett av stadens företagshälsovård utfärdat positivt utlåtande om hälsotillstånd. Utlåtandet lämnas in till chefen innan anställningsavtalet undertecknas. Den som väljs till tjänsten ges i tjänsteförordnandet en tidsfrist, inom vilken utredningen ska lämnas in.

Uppvisande av drogtest
För vissa uppgifter krävs uppvisande av drogtest. Information om drogtestet ges till den sökande på förhand och det görs i samband med hälsoundersökningen vid anställning.

Kreditupplysning
I uppgifter där det krävs särskilt tillförlit i synnerhet i frågar med anknytning till ekonomi, är en oklanderlig kreditupplysning en förutsättning. Information om utredning av uppgifterna ges till den sökande på förhand och de kontrolleras endast för den personens del som valts till uppgiften. Kontrollen förs före tjänsteförordnandet eller undertecknandet av anställningsavtalet.

Utdrag ur brottsregistret
I uppgifter där man arbetar med minderåriga krävs en utredning av den sökandes brottsregister. Kravet om utredning av brottsregistret nämns i jobbannonsen.

Personlig bedömning
I lednings-, chefs- och vissa sakkunniguppgifter tillämpas personlig bedömning som stöd i urvalsbeslutet. Bedömningen görs av en extern personbedömare som är specialiserad på personliga bedömningar. De personbedömare som staden använder är legitimerade psykologer.

Kaksi ihmistä keskustelevat tietokoneen äärellä.
Bild: Jussi Hellsten

Vanliga frågor om rekryteringssystemet

Logga in i systemet Helbit om du vill uppdatera din ansökan.  

  Rekryteringsportalen Helbit(Länk leder till extern tjänst)

Om du behöver nya inloggningsuppgifter, ska du skicka ett meddelande till rekryjarjestelmatuki@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) . Vi besvarar ditt meddelande så snart som möjligt.

I frågor eller problemsituationer med anknytning till rekryteringssystemet ska du ta kontakt på vardagar kl. 9–15 antingen via telefonnumret 09 310 43539 eller genom att skicka ett meddelande till rekryjarjestelmatuki@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) . Vi besvarar ditt meddelande så snart som möjligt. Observera att rådgivning endast ges i frågor med anknytning till rekryteringssystemet. I frågor med anknytning till ansökningar ska du kontakta kontaktpersonen för ytterligare information som anges i annonsen.

Kontaktuppgifter för rekrytering

Våra sektorer och affärsverk rekryterar självständigt. Nedan hittar du kontaktuppgifterna till enheternas rekrytering.

Työntekijöitä katselemassa tietoja tietokoneen näytön ruudulta.
Bild: Jussi Hellsten

Över 16 000 yrkespersoner och experter arbetar inom Social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors

Vi satsar på en förstklassig personalupplevelse och arbetsglädje. Vi förbättrar i rask takt klientupplevelsen samt våra tjänsters tillgång, effekt och produktivitet.

Bekanta dig närmare med oss och våra uppgifter

Kontakta rekryteringen

När du hittar en intressant arbetsplats, får du vid behov ytterligare information av personerna som nämns i annonsen.

Om ett lämpligt jobb inte är ledigt just nu, kan du kontakta våra rekryteringskonsulter:

Ring 09 310 42300(Link startar ett telefonsamtal)

Telefonnumret betjänar mån.–fre. kl. 9–14

Skicka e-post till soterekry@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Rekryteringens kontaktuppgifter till läkare och tandläkare samt barnskyddet hittar du här.

Kortfristiga jobb inom social- och hälsovårdssektorn

Som stor arbetsgivare behöver vi kontinuerligt vikarier för personalen för semestrar och olika ledigheter. Anställningsförhållanden som är kortare än fyra månader har vi centraliserat i Seure.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy är ett bemanningsföretag som verkar i huvudstadsregionen och ägs av städerna Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda samt HUS.

Sök kortfristiga jobb och vikariat i Seure(Länk leder till extern tjänst)

Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa.
Bild: Jussi Hellsten

Var med och utveckla framtiden

Över 14 000 yrkespersoner och experter arbetar inom sektorn fostran och utbildning. Vi arbetar inom småbarnspedagogik, förskole-, grund-, yrkeshögskole- och gymnasieutbildning, arbetarinstitut samt förvaltning.

Vi vill vara i världens bästa och mest jämlika plats att lära sig. Vi gör ett betydelsefullt arbeta tillsammans och i samarbete.

Ta kontakt

Skicka e-post till rekry.kasko@hel.fi  (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Ring oss vardagar 9–15:
09 310 31738 / Kati Mhone, HR

Beställ nyhetsbrevet för rekrytering

De månatliga platsannonserna samt nyheter från området fostran och utbildning:

 Nyhetsbrevet Edurekry (Länk leder till extern tjänst)

Bekanta dig närmare med oss och våra uppgifter

Työntekijöitä istumassa kaupunkiympäristötalon rappusilla.
Bild: Jussi Hellsten

Inom stadsmiljösektorn arbetar cirka 1 700 sakkunniga med planering, byggande, underhåll och miljötjänster inom Helsingfors stadsmiljösektor. Vårt arbete påverkar i stor utsträckning hurdan stad Helsingfors är och hurdan den kommer att bli.

Blev du intresserad?

Du kan kontakta personaltjänsterna inom vår sektor genom att skicka ett meddelande till kymp.hr@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).
 

 

Rantapelastaja katsoo rantaviivaa.
Bild: Jonna Pennanen

Helsingfors är en upplevelserik och attraktiv stad fylld med saker att göra och möjligheter att delta. Kultur- och fritidssektorn erbjuder stadens invånare och besökare årligen fler än 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, hobbyer, lokaler, friluftsområden och tjänster för rörlighet samt stöd för kultur- och medborgarverksamhet.

Kultur- och fritidssektorn bildas av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, motion, ungdomar och förvaltning. Sektorns 1 800 anställda upprätthåller för förbättrar Helsingforsbornas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. Rörelse och motion är ett enkelt och attraktivt val i Helsingfors. Varje dag.

Blev du intresserad?
Du kan kontakta kultur- och fritidssektorns personaltjänster via hrkuva@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 

Teammates having conversation next to round table
Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors stadskansli, som är ett verk under stadsstyrelsen, sköter uppgiften som allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektörskollegiet. Stadskansliet har sex avdelningar: näringslivsavdelningen, förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, strategiavdelningen, ekonomi- och planeringsavdelningen samt kommunikationsavdelningen.

Vi behöver många olika kompetenser för att kunna verkställa strategin och för att skapa en fungerande vardag. Hos oss får du arbeta i hjärtat av en stad som förnyar sig. Vi erbjuder utmanande uppgifter och möjligheten att göra arbete som påverkar samhället och ökar ditt kunnande. 

Blev du intresserad?
Följ våra arbetsplatsannonser och be om mer information om öppna platser vid kansliet på  kanslianhr@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 

Two workers holding plates of food.
Bild: Jussi Hellsten

Vi producerar och utvecklar för Helsingfors mångsidiga måltids-, städnings, telefon- och välbefinnandeservice samt tekniska lösningar för hemmaboende. Hos oss arbetar 1 600 yrkesverksamma vid cirka 500 objekt runt om i Helsingfors. Vi är Helsingfors stads affärsverk och en del av Helsingfors stad.

Vi gör effektivt arbete varje dag och deltar i stadsbornas vardag på många sätt. Vi erbjuder smak- och näringsrika måltidsupplevelser – vi möjliggör dagligen genomförandet av drygt 100 000 måltidsstunder och till vår glädje får vi vara en del av näringslära för barn och unga. Vi deltar i skapande av möjligheter för våra klienter till att bo längre i hemmet, underlättar smidig rörlighet samt råder stadsborna genom att svara för Helsingfors telefonväxel. Vi är vår kompetenta och omtyckta, yrkeskunniga personal.

Blev du intresserad?

Kontakta rekryteringen(Länk leder till extern tjänst)

Stara employees in a workshop.
Bild: Stara

Vi är Stara, Affärsverket Helsingfors stads byggtjänst. Vi producerar tjänster för byggande och underhåll av stadsmiljö samt logistik för Helsingfors och Helsingforsbor. Vi erbjuder allt som hör till en fungerande stad. Utöver vår grundläggande uppgift hjälper vi till i sektorsövergripande berednings- och beredskapsuppgifter som kräver snabb reaktion. Vi är en tillförlitlig partner och en tryggare av kontinuitet för Helsingfors och Helsingforsborna.

I Stara arbetar fler än 1 300 sakkunniga inom olika sektorer under 150 olika yrkesbeteckningar. Arbetena varierar från arbeten på fältet som kräver specialkompetens till planerings-, projekt- och ledningsuppgifter.

 

Blev du intresserad?

 Du kan kontakta våra personaltjänsterna genom att skicka ett meddelande till mailto: stara@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

 

 

Talpa cover picture
Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten Talpa producerar bokförings-, inköpsfaktura-, fakturerings-, betalningstransaktions- och löneberäkningstjänster för Helsingfors stadskoncern. Kunder hos Talpa är Helsingfors stads sektorer, affärsverk och aktiebolag som ägs av staden, stadens ledning och personal samt Helsingforsbor som använder stadens tjänster. Cirka 450 personer arbetar vid Talpa och dess omsättning uppgår till 30 miljoner euro. Ekonomiförvaltningstjänsten hör till stadens centralförvaltning.

 

Blev du intresserad?

Kontakta rekryteringen  talpa.rekry@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)