HEVinnovations

HEVinnovations, HEVI, (Helsingfors, Esbo och Vanda Innovations) är ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet mellan städerna i huvudstadsregionen genom vilket Helsingfors får bättre möjligheter än tidigare att stärka innovationsverksamheten och -nätverken samt driva på det innovationsorienterade företagandet i området. HEVinnovations bygger upp en genomslagskraftig projektportfölj där verksamheten riktar sig mot bland annat utvecklings- och försöksmiljöer, innovations- och kompetenskluster samt tjänster som utvecklar företagens affärsverksamhet.

Tjänsterna kategoriseras under följande teman:
1. Intelligenta och hållbara stadslösningar  
2. Välfärds- och hälsoteknik  
3. Nya lärmiljöer och digitala lösningar för kompetens  
4. Nya initiativ och allmän utveckling av ekosystemen  

Projekten som startas via HEVI får stöd från EU:s projektfinansiering och finansieringsansökningar för teman med strategisk betydelse för staden öppnas 1–2 gånger om året. Om du har en projektidé, kontakta oss. Vi hjälper med att förädla och förbereda projekt. Du hittar kontaktuppgifterna och aktuell information om ansökan om projektfinansiering på webbplatsen hevinnovations.fi.

hevinnovations.fi (sidan endast på finska)(Länk leder till extern tjänst)

HEVI & Uudenmaanliitto logot