Internationaliseringstjänster för nystartade företag

Avser du expandera verksamheten för ditt nystartade företag utanför Finland? När du planerar att växa genom internationalisering är experterna på Business Helsinki Accelerator redo att hjälpa dig med vårt omfattande internationella nätverk.

Med vår hjälp kan du få både kort- och långsiktigt stöd och råd i frågor såsom:

  • Vi hjälper ditt nystartade företag att analysera och utforska olika exportmarknader. Tillsammans utreder vi kriterierna för att välja ditt marknadsområde och vi erbjuder stöd vid analysen av marknadsdata.
  • Vi tittar på ditt företags exportberedskap och fokuserar på områden som kräver särskild uppmärksamhet och utveckling.
  • Vi erbjuder handledning och rådgivning för att hitta rätt finansieringskällor för export och internationalisering.
  • Vi hjälper ditt nystartade företag att hitta de exportfrämjande evenemang, resor och mässor som bäst stöder internationalisering, och vi hjälper dig att förbereda dig inför dessa på rätt sätt så att ditt företag får möjligast stor nytta.

Läs mer om Business Helsinki Accelerators verksamhet och ta kontakt här.

Vi har också sammanställt en lista över andra aktörer som kan hjälpa dig i olika skeden av din internationalisering:

Offentliga aktörer

Nätverk

Annat