Helsingin kaupunki

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 2.2.2016 klo 16.15

Kokouspaikka: Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma

Ympäristöjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Ympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla ympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tuula Palaste-Eerola ja Joona Haavisto sekä varatarkastajiksi jäsenet Anita Vihervaara ja Sirpa Norvio.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristönsuojeluosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Lausunnon antaminen kaupunkisuunnitteluvirastolle Roihupellon Stadin ammattiopiston kampuksen asemakaavan muutoksesta nro 12364 pdf html

 

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Pyhälahti Timo
Lausunnon antaa ympäristölautakunta.

Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12364 selostus, päivätty 8.12.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12364 kartta, päivätty 8.12.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Lausunnon antaminen kaupunkisuunnitteluvirastolle Vuosaaren Pienen Villasaaren tie 4 asemakaavan muutoksesta nro 12344 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12344 selostus, päivätty 24.11.2015, päivitetty Kslk:n 1.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12344 kartta, päivätty 24.11.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Lausunnon antaminen kaupunkisuunnitteluvirastolle Vartioharjun Linnanherrankuja 10 asemakaavan muutoksesta nro 12368 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 selostus, päivätty 1.12.2015, päivitetty Kslk:n 1.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 kartta, päivätty 1.12.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Helsingin yleiskaavaehdotuksesta pdf html

 

Käsittely

- Esityksen muutos 1
Kippo-Edlund Päivi
Uusi kappale kappaleen 17 jälkeen: Malmin lentokentän ja Tattarisuon pienteollisuusalueen väliin sijoittuva arvokas Tattarisuon metsäalue tulee säilyttää yhtenäisenä ja rakentamattomana. Metsässä on Helsingin oloissa poikkeuksellisen paljon monipuolista lehtipuustoa ja sen sisäiset maisemalliset ovat arvot merkittävät. Lisäksi säilyvän metsäalueen pohjoiseen ja etelään suuntautuvat yleiskaavaluonnoksessa olleet viheryhteysmerkinnät on syytä palauttaa yleiskaavaehdotukseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutoksen yksimielisesti

- Vastaehdotus 1
Pyhälahti Timo + Palaste-Eerola Tuula
Kappaleen 12 kolmas virke muutetaan seuraavaan muotoon:
"Lähivirkistysalueiden saavutettavuudelle tulee asettaa tavoitteita, esimerkiksi 300 metrin etäisyys tai enintään 5–10 minuutin kävelymatka."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Pyhälahti Timo
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna
EI: Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Pyhälahden vastaehdotuksen mukaan


- Vastaehdotus 2
Latikka Timo + Norvio Sirpa
Lisätään kohtaan (4):
”Malmin lentokenttäalueen kehittäminen nykyisten toimintojen pohjalta on kaavaehdotusta parempi ratkaisu monimuotoisen kaupungin, ympäristö- ja terveysarvojen, kulttuuri- ja viihtyisyysarvojen ja yhtenäisten virkistys- ja viheralueiden säilymisen kannalta.”

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Latikka Timo
JAA: 5, EI: 3, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Pyhälahti Timo, Vihervaara Anita
EI: Latikka Timo, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula
Tyhjiä: Stranius Leo

Päätös: Esityksen mukaan


- Vastaehdotus 3
Pyhälahti Timo + Haavisto Joona
Lisätään kohdan (5) loppuun:
Katubulevardien ympäristö-, terveys- ja viihtyisyysvaikutuksista tulee tehdä kattava kokonaisselvitys suunnitteluohjeistusta varten.

- Vastaehdotus 3
Latikka Timo + Lähteenmäki Hanna
Lisätään kohdan (5) loppuun:
”Katubulevardit tulevat lisäämään liikenteen typpi- ja pienhiukkaspäästöjen turvalliset raja-arvot ylittävillä alueilla asuvien määrää Helsingissä merkittävästi, huolimatta joukkoliikenteen tehostustoimista ja voimakkaista henkilöautoliikennettä vähentävistä toimista. Lisäksi katubulevardit tuovat liikenteen melun lähemmäs asuntoja. Katubulevardien ympäristö-, terveys- ja viihtyisyysvaikutuksista tulee tehdä kattava kokonaisselvitys ennen katubulevardisuunnittelun jatkamista.”

Äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Pyhälahti Timo
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Latikka Timo
JAA: 7, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
EI: Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna

Päätös: Pyhälahden vastaehdotus valittiin kahdesta vastaehdotuksesta

- Vastaehdotus 3
Pyhälahti Timo + Haavisto Joona
Lisätään kohdan (5) loppuun:
Katubulevardien ympäristö-, terveys- ja viihtyisyysvaikutuksista tulee tehdä kattava kokonaisselvitys suunnitteluohjeistusta varten.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Pyhälahti Timo
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Pyhälahden muutosesityksen mukaan


- Vastaehdotus 4
Latikka Timo + Lähteenmäki Hanna
Lisätään kohdan (6) jälkeen:
”Kaupungin tulee sallia nykyistä korkeampi kaupunkimainen rakentamisen sekä selvittää uusien merellisten asuinalueiden muodostamisen mahdollisuus. Näin voidaan turvata mahdollisimman paljon ympäröiviä viher- ja virkistysalueita kaupunkiympäristössä sekä luoda uusia viihtyisiä ja houkuttelevia asuinalueita, joilla palvelut, energiatehokkuus ja ympäristöarvot voidaan ottaa huomioon.”

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 / Latikka Timo
JAA: 1, EI: 7, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Niemi Matti
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Norvio Sirpa

Päätös: Latikan vastaehdotuksen mukaan


- Vastaehdotus 5
Stranius Leo + Vihervaara Anita
Kohta (kappaleen 9 alussa):
”Helsingin metsäverkoston tärkeimmät metsäiset ydinalueet kuten Haltiala, Uutela, Mustavuori Santahamina ja Villinki on säilytetty yleiskaavaehdotuksessa virkistys- ja viheralueina.”

Muotoon:
Helsingin metsäverkoston tärkeimmät metsäiset ydinalueet kuten Haltiala, Santahamina sekä osa Uutelasta ja Mustavuoren virkistys- ja viheralueista on säilytetty yleiskaavaehdotuksessa.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 / Stranius Leo
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Niemi Matti, Norvio Sirpa
EI: Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Straniuksen vastaehdotuksen mukaan

- Vastaehdotus 6
Stranius Leo + Vihervaara Anita
Luonto- ja virkistys –osion kolmanneksi viimeiseksi (kpl 11 jälkeen) kappaleeksi:

”Kaavakarttaan tulee merkitä nykyiset suojelualueet, uudet suojelualuevaraukset sekä muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet, kuten tärkeät lintualueet.”

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 / Stranius Leo
JAA: 3, EI: 5, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti
EI: Latikka Timo, Norvio Sirpa, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Palaste-Eerola Tuula

Päätös: Straniuksen vastaehdotuksen mukaan- Vastaehdotus 7
Palaste-Eerola Tuula + Pyhälahti Timo
Kappaleen 15 toisesta lauseesta otetaan pois "ainakaan".

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 / Palaste-Eerola Tuula
JAA: 1, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona
EI: Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Palaste-Eerolan vastaehdotuksen mukaan

- Vastaehdotus 8
Vihervaara Anita
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen esityslistan kohtaan 18: Melkki tulee varata virkistyskäyttöön.

Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

- Vastaehdotus 9
Stranius Leo + Vihervaara Anita
Rakentaminen viheralueille osion loppuun omaksi kappaleeksi (kappaleen 18 jälkeen) seuraava lisäys:

"Tuomarinkylän kartanoa ympäröivälle RKY-alueelle ja Siliuksenmäkeen ehdotettu tehokas asuntorakentaminen ja raideliikenne eivät ole sopusoinnussa ja yhteensovitettavissa alueen valtakunnallisestikin merkittävien kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen kanssa. Ehdotus ei turvaa ratsastus- ja koiratoiminnan jatkumista kuten kaupunginvaltuusto on 12.12.2012 edellyttänyt. Myös alueen virkistyskäyttö heikkenisi."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 9 / Stranius Leo
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti
EI: Latikka Timo, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Straniuksen vastaehdotuksen mukaisesti


- Vastaehdotus 10
Stranius Leo + Vihervaara Anita
Rakentaminen viheralueille osion loppuun omaksi kappaleeksi (kappaleen 18 jälkeen) seuraava lisäys:

”Rakentamisvaraukset Vanhankaupunginlahden ympäristöstä tulisi poistaa. Erityisen ongelmallista on Viikintien etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien peltojen rakentaminen. Viikin pellot ovat tärkeitä muuttolintujen ruokailu- ja levähdyspaikkoja ja tukevat siten oleellisesti Natura-alueen arvoja. Lisäksi pellot sijaitsevat kansainvälisesti tärkeän IBA-lintualueen (Important Bird Area) rajauksen sisäpuolella. Kaavan Natura-arvioinnin mukaan peltoala vähenisi kaavan myötä 17 prosenttia.”

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 10 / Stranius Leo
JAA: 3, EI: 4, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti
EI: Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Latikka Timo, Norvio Sirpa

Päätös: Straniuksen vastaehdotuksen mukaan

- Vastaehdotus 11
Stranius Leo + Vihervaara Anita
Rakentaminen viheralueille osion loppuun omaksi kappaleeksi (kappaleen 18 jälkeen) seuraava lisäys:

”Myös Pornaistenniemeen, Herttoniemen ja Hallainvuoren metsiin on osoitettu rakentamista, mikä toteutuessaan kaventaisi kahden ensiksi mainitun osalta Natura-alueen puskurivyöhykettä sekä Hallainvuoren osalta tärkeää vihersormea.”

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 11 / Stranius Leo
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti
EI: Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Straniuksen vastaehdotuksen mukaan

- Vastaehdotus 12
Palaste-Eerola Tuula + Pyhälahti Timo
Kappaleeseen 32 lisätään ensimmäisen lauseen jälkeen "Tavaraliikenne tulisi ohjata mahdollisuuksien mukaan kulkevaksi Vuosaaren sataman kautta."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 12 / Palaste-Eerola Tuula
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Niemi Matti, Vihervaara Anita
EI: Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo

Päätös: Palaste-Eerolan vastaehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Yleiskaavaehdotuksen kartta, päivätty 6.10.2015, päivitetty Kslk:n 10.11.2015 päätöksen mukaiseksi

2

Yleiskaavaehdotuksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 6.10.2015, päivitetty Kslk:n 10.11.2015 päätöksen mukaiseksi lisälehdellä

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta pdf html

 

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Stranius Leo
Viherrakenne osan loppuun seuraava lisäys:
"Esitämme, että Uudenmaan liitto jatkaa vuonna 2016 selvityksiä vaihemaakuntakaavassa huomioitavien suojelukohteiden osalta huomioiden tässä työssä mm. Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 kaltaiset kunnalliset aineistot."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Stranius Leo
JAA: 1, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Latikka Timo
EI: Haavisto Joona, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Straniuksen vastaehdotuksen mukaan


- Vastaehdotus 2
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Viherrakenne osan loppuun:
”Hiilineutraaliuden teemaan sopisi myös se, että viheralueiden merkittävyyttä voisi maakuntakaavassa arvioida myös hiilivarastoina.”

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Stranius Leo
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Straniuksen vastaehdotuksen mukaan


- Vastaehdotus 3
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Malmin lentokentän alue osan loppuun:
"Lentokenttäalueen itäpuolisten (lentokentän ja Tattarisuon teollisuusalueen välinen alue) lehtopohjaisten lehtometsien alueen voi katsoa täyttävän jopa maakunnallisen luontoalueen kriteerit. Maakuntakaavassa itärajan metsät voisi esittää viheryhteytenä."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Stranius Leo
JAA: 1, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Niemi Matti
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Straniuksen vastaehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus

2

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, kumottavien merkintöjen kartta

3

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, merkinnät ja määräykset

4

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, selostus

5

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, selostuksen liitekartat

6

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, epävirallinen yhdistelmäkartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Ympäristölautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 selostus, päivätty 24.11.2015, päivitetty Kslk:n 1.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 kartta, päivätty 24.11.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Etelä-Haagan Kultareunan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12370 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12370 kartta, päivätty 8.12.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12370 selostus, päivätty 8.12.2015, päivitetty Kslk:n 8.12.2015 päätöksen mukaiseksi

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Kivikon ampumaurheilukeskuksen ja agilityhallin asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12369 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12369 kartta, päivätty 17.11.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12369 selostus, päivätty 17.11.2015, päivitetty Kslk:n 17.11.2015 päätöksen mukaiseksi

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Vartiokylän Tuulimyllyntie 3 asemakaavan muutoksesta nro 12367 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12367 selostus, päivätty 8.12.2015, päivitetty Kslk:n 8.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12367 kartta, päivätty 8.12.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Malmin lentokentän alueen kaavarungosta pdf html

 

Päätös
Pöydälle
Ympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Malmin lentokentän alueen kaavarunko, päivätty 1.12.2015

2

Malmin lentokentan kaavarunko selostus liitteineen.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12374 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 selostus, päivätty 8.12.2015, päivitetty Kslk:n 8.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 kartta, päivätty 8.12.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Lausunnon antaminen kaupunkisuunnitteluvirastolle Roihuvuoren lasitusliikkeen tontin asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12378 pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Ympäristölautakunta päättää, että lausunnon asiasta antaa ympäristölautakunta.

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12378 selostus, päivätty 8.12.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12378 kartta, päivätty 8.12.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Ilmastokatu –hanke-esittely pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

15

Yleisötapahtumien aiheuttama roskaantuminen tapahtuma-alueiden ympäristössä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Yleisötapahtumien roskaantumisen ennen-jälkeen -selvitys 2015

 

16

Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin viherkattolinjauksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

17

Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta pdf html

 

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Maankäyttö ja asuinalueet osan (kappale 5) loppuun seuraava lisäys:

”Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaiheessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja virkistyskäyttöä on mahdollista kehittää".

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Stranius Leo
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti
EI: Latikka Timo, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Straniuksen muutosehdotuksen mukaan


- Vastaehdotus 2
Pyhälahti Timo + Palaste-Eerola Tuula
Kappaleen 12 ensimmäisen virkkeen uusi muotoilu:
"Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta"

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Pyhälahti Timo
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Pyhälahden vastaehdotuksen mukaan

- Vastaehdotus 3
Pyhälahti Timo + Palaste-Eerola Tuula
Kappaleen (14) viimeinen virke
"Kesällä kerätyn energian varastoiminen talveksi kustannustehokkaasti on nykyteknologialla vielä iso haaste."

korvataan muotoilulla

"Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta on oleellisinta, millaista tuotantoa tällä tavalla voidaan korvata. Oleellinen on myös tekninen valinta pyritäänkö varastoimalla tasaamaan vuodenaikojen vai vuorokaudenaikojen välisiä sähkönkulutusvaihteluita."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Pyhälahti Timo
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Pyhälahden vastaehdotuksen mukaan

- Vastaehdotus 4
Pyhälahti Timo + Palaste-Eerola Tuula
Lisätään uusi kappale kappaleen (16) jälkeen lausunnon viimeiseksi kappaleeksi

"Kevään ja syksyn matalalla paistavan auringon valon optimaaliseksi hyödyntämiseksi on kannustettava myös suunnittelemaan rakennusten ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia paneelistoja. Niiden avulla voidaan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai iltapäiväistä sähköenergian tuotantoa."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 / Pyhälahti Timo
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Päätös: Pyhälahden vastaehdotuksen mukaan

Liitteet

1

AM-2016 ohjelmaluonnos 30.11.2015

2

AM-2016 toivomusponnet

 

18

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Destamatic Oy:n Kyläsaaren siirtokuormausaseman ympäristölupa-asiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVI:n päätös 13.1.2016 dnro 5/2016/1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

19

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Eco Scandic Oy:n koetoimintailmoituksen johdosta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ymk lausunto.pdf

2

ESAVI:n ympäristölupapäätös 12.1.2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

20

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Huber Packaging Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn päätös, annettu 15.1.2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

21

Aluehallintoviraston päätös paineviemärin sijoittamisesta mereen Laajasalossa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVI päätös 8.1.2016 nro 2-2016-2

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

22

YIT Rakennus Oy:n ympäristölupa-asia, väliaikainen betoniasema Triplan työmaalla pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

YIT TRIPLA Betoniasema ympäristölupahakemus 4.8.2015

2

Betoniaseman ympäristölupa päivitetty versio

 

23

Lapponia Jewelry Oy:n pintakäsittelylaitoksen ympäristöluvan raukeaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lapponia Jewelry Oy_ymparistolupa 14.6.2005.pdf

 

24

Berner Oy:n kemikaalivaraston ympäristöluvan raukeaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Berner Oy_ymparistolupa 31.1.2006.pdf

 

Ympäristöterveysosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Elintarviketurvallisuusosasto

1

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus Heikin Liha Oy:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Heikin Liha Oy, elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus

2

Heikin Liha Oy, pohjapiirustus

3

Heikin Liha Oy, kulkureitit

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristöjohtaja

3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 02.02.2016

Jussi Karmala, tiedottaja

puhelin+358 9 310 32024

jussi.karmala@hel.fi

 

Pirjo Moberg, hallintosihteeri

puhelin+358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi