Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 29.11.2016 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin muutettuna


Vastaehdotus
Niiranen Matti + Loukoila Eija

Kantakaupungin jalankulkupainotteisten katujen verkko -kartan nimi muutetaan muotoon:
Kantakaupungin katujen verkko, jossa jalankulkijoiden olosuhteita parannetaan pitkäjänteisesti.

Kohdassa 1 teksti:
- hyväksyä liitteen 1 mukaisen, 22.11.2016 päivätyn, kartan mukaisen kantakaupungin katujen verkon yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjaksi

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Kantakaupungin jalankulkupainotteisten katujen verkko, 22.11.2016

2

Jalankulkijan kantakaupunki -raportti

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus: Rautava Risto

Liitteet

1

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos

 

Asemakaavaosasto

1

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus (nro 12420) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12420 kartta, päivätty 22.11.2016

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12420 selostus, päivätty 22.11.2016

5

Havainnekuva, 22.11.2016

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset 29.11.2016

8

Vuorovaikutusraportti 22.11.2016 ja Jokerimessu-tapahtuman 4.-5.2.2015 muistio, esittely- ja keskustelutilaisuuden 7.3.2016 muistio ja kaavapäivystyksen 21.3.2016 muistio

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Pirjontien ja Pirkkolantien alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Piirustus 6657-1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

2

Laajasalon kauppakeskuksen alueen (Yliskylän puistokatu) asemakaavaehdotus (nro 12430) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 kartta, päivätty 22.11.2016 (2)

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 selostus, päivätty 22.11.2016 (2)

5

Havainnekuva, 22.11.2016

6

Otteita viitesuunnitelmista

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 22.11.2016 ja asukastapahtuman (17.3.2016) muistio

9

Mielipidekirjeet

10

Adressi ja liitteet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

2

Laajasalontien keskiosan alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6659-0

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

3

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaavaehdotus (nro 12434) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 kartta, päivätty 29.11.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 selostus, päivätty 29.11.2016

5

Tilastotiedot

6

Vuorovaikutusraportti 29.11.2016 ja asukastilaisuuksien (12.5.2015 ja 14.3.2016) muistiot

7

Mielipidekirjeet

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

3

Patterimäen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6616-0

3

Vuorovaikutusraportti

 

Asemakaavaosasto

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset, tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12400) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuvat 1-12

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta (1/4), päivätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta (2/4), päivätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

5

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta (3/4), päivätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

6

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta (4/4), päivätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

7

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 selostus, päivätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

8

Tehdyt muutokset

9

Vuorovaikutusraportti 14.6.2016, täydennetty 29.11.2016 ja asukastilaisuuksien, Jokerimessujen yhteenveto (12., 19. ja 28.5.2015) muistio

10

Muistutus

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

4

Raide-Jokerin teknisiin asemakaavoihin liittyvät liikennesuunnitelmat(a-asia) pdf html

 

 

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus

2

Sijaintikartta

3

Vuorovaikutusraportti

4

Piirustus 6622-1

5

Piirustus 6624-1

6

Piirustus 6632-1

7

Piirustus 6634-0

8

Piirustus 6635-0

9

Piirustus 6637-54

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Raide-Jokerin liikennesuunnitelmat nykyisillä katualueilla (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liikennesuunnitelmien selostus

2

Sijaintikartta

3

Vuorovaikutusraportti

4

Piirustus 6621-0

5

Piirustus 6625-1

6

Piirustus 6627-1

7

Piirustus 6631-32

8

Piirustus 6629-2

9

Piirustus 6633-1

10

Piirustus 6638-2

 

Asemakaavaosasto

5

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavaehdotus (nro 12433) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

 

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12433 kartta, päivätty 22.11.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12433 selostus, päivätty 22.11.2016

5

Havainnekuva 22.11.2016

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 22.11.2016 ja asukastilaisuuden (23.8.2016) muistio

8

Mielipidekirjeet

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Meri-Rastilan Lohiniemenrannan (Hiidenmaankatu 6e) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12399) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Palautusehdotus
Loukoila Eija + Moisio Elina
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Loukoila Eija
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Berner Michael, Niiranen Matti, Rautava Risto, Välimäki Heta
EI: Hyttinen Nuutti, Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Särelä Mikko

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 5-4.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

5

Viitesuunnitelma täydennetty 29.11.2016

6

Puustokartoitus, Meri-Rastila, kortteli 54207, tontti 9 ja lähivirkistysalue 25.5.2016

7

Puustokartoitus, Meri-Rastila, kortteli 54209, tontti 1 ja lähivirkistysalue 25.5.2016

8

Asiantuntijalausunto hankkeen vaikutuksista lepakoiden elinoloihin 2016

9

Tehdyt muutokset

10

Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 14.6. ja 29.11.2016

11

Muistutukset

12

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:Rautava Risto

Liitteet

1

Konversioperiaatteet 29.11.2016, kartta

2

Selostus

 

8

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus: Moisio Elina

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Malmin lentokentän alueen kaavarunko, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

4

Malmin lentokentän alueen kaavarungon selostus, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

5

Malmin lentokentän alueen kaavarungon havainnekuva, korttelit sekä virkistys- ja viheralueet, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

6

Malmin lentokentän alueen kaavarungon havainnekuva, kaupunkirakenne, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 1.12.2015, täydennetty 29.11.2016 ja keskustelutilaisuuden muistio 30.9.2015

9

Mielipidekirjeet

10

Liikenne, Malmin lentokentän alueen kaavarungon selostuksen liiteosa, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016

11

Malmin lentokentän kaavarunkoalue, kaupallinen selvitys - osaraportti kappaleet 3-5, Luonnos, WSP, 16.11.2016

12

Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, 1.12.2015, täydennetty 29.11.2016

13

Malmin lentoasema, ympäristöhistoriallinen selvitys 30.6.2016

14

Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennusinventointi, 2016

15

Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys, 2016

16

Malmin lentokentän ja sitä ympäröivien alueiden pesimälinnustoselvitys 2015, 15.9.2015

17

Heinäkurpan esiintyminen Malmin lentokentän alueella syksyllä 2016, 25.10.2016

18

Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2016

19

Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien selvityksiä vuonna 2016

20

Malmin lentokenttäalueen hule- ja pohjavesiselvitys 2015

21

Malmin lentoaseman kaavarungon alue, maaperän pilaantuneisuus ja sen vaikutus maankäyttöön, 2016

22

Malmin lentokenttäalue, rakennettavuusselvitys, alustava esirakentamissuunnitelma 18.12.2015

23

Malmin lentokentän joukkoliikenneratkaisujen ilmastovaikutusten arviointi, 2016

24

Malmin lentokentän ympäristön nimistöhistoriallinen selvitys, 2016

25

Malmin työhuone, työpajatulosten yhteenveto 21.9.2015

26

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Poikkeamishakemus (Tapanila, Veljestenpiha 7) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Poikkeamishakemus hylättiin

Hylkäysehdotus
Moisio Elina + Lovén Jape

Ehdotan, että poikkeamishakemus hylätään.

Tässä kokouksessa hyväksytty kaava mahdollistaa alueen kehittämisen. Tapanilan koulun jatkokäytöstä on syytä päättää kaavan toteuttamisen yhteydessä. Paikallisille tärkeän tilan käyttö olisi suunniteltava yhdessä ja antaa toimijoille mahdollisuus osallistua suunnitteluun.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus 1 / Moisio Elina
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Berner Michael, Hyttinen Nuutti, Niiranen Matti, Rautava Risto
EI: Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Särelä Mikko, Välimäki Heta

Lautakunta päätti äänin 5-4 hylätä poikkeamishakemuksen

Liitteet

1

Poikkeamishakemus

2

Selvitys poikkeamisesta

3

Alustavat suunnitelmat

4

Ympäristökartta

5

Asemakaavaote

6

Valokuvia

7

Muistutukset

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon pidentämiseksi Kulosaaren tontilla 42014/7 (nro 12439) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12439/29.11.2016

 

11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Malmin lentokentän luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tarkemman kartoittamisen selvittämistä (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

12

Poikkeamispäätöshakemus (Oulunkylä, Teinintie 8) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus perusteluineen

2

Alustavat suunnitelmat

3

Ympäristökartta

4

Asemakaavaote

5

Valokuvia

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Virastopäällikkö/Ksv

4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 29.11.2016

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi