Kehittyvä kerrostalo -tonttihaku 2024

Kaupunki järjestää Malminkentän tonteista (AK) 38265/1-3 Kehittyvä kerrostalo -tonttihaun teemalla "Toimiva ja kestävä koti kaupungissa".

Tonttihaku on päättynyt 7.6.2024 klo 12.

Näkymä Ilmasillantieltä Kuva: Voima Graphics Oy
Näkymä Ilmasillantieltä Kuva: Voima Graphics Oy

Lue Kehittyvä kerrostalo -tonttihausta

Tonttihaun tarkemmat tiedot löydät hakuohjeesta ja sen liitteistä. Kaupunki voi täydentää ja korjata hakuohjetta ja sen liitemateriaaleja tai antaa lisäohjeita torstaihin 28.3.2024 saakka. Kaupunki julkaisee täydennykset, korjaukset ja lisäohjeet ainoastaan tällä verkkosivulla.

Teema - Toimiva ja kestävä koti kaupungissa

Kaupunki järjestää vuoden 2024 Kehittyvä kerrostalo -tonttihaun ennakkoon annetulla teemalla. Teema on ”Toimiva ja kestävä koti kaupungissa”. Tavoitteena on löytää asumisen ja asuntorakentamisen ratkaisuja, jotka luovalla ja kiinnostavalla tavalla yhdistelevät historian saatossa hyväksi todettuja asumisen ratkaisuja ja laatutekijöitä. Edelleen myös uudet innovaatiot ovat tervetulleita. Kestävä koti viittaa aikaa kestäviin asumisen toiminnallisiin ratkaisuihin sekä ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Varaa aika vapaaehtoiseen ideoiden sparraukseen

Varaa aika vapaaehtoiseen ideoiden sparraukseen sähköpostilla kehittyva.kerrostalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) . Sparrauksia järjestetään helmi- ja maaliskuussa.

  • Ke 14.2. kello 12.00-12.45 tai 13.00-13.45
  • Ke 28.2. kello 9.00-9.45 tai 10.00-10.45
  • To 14.3. kello 9.00-9.45 tai 10.00-10.45
  • Ke 20.3. kello 12.00-12.45 tai 13.00-13.45
  • Ke 27.3. kello 9.00-9.45 tai 10.00-10.45

Lähetä kysymykset viimeistään pe 26.4.2024

Esitä kysymykset Kehittyvä kerrostalo –työryhmälle perjantaihin 26.4.2024 mennessä sähköpostilla kehittyva.kerrostalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaupunki julkaisee vastaukset kysymyksiin nimettöminä tällä verkkosivulla kevään aikana, viimeistään perjantaina 10.5.2024.

Saapuneet kysymykset ja vastaukset niihin 10.4.2024 mennessä. (Päivitetty 10.4.2024)

Toimita hakemus viimeistään pe 7.6.2024 kello 12.00

Toimita hakemus liitteineen viimeistään perjantaina 7.6.2024 kello 12.00 sähköpostilla, henkilökohtaisesti tai postitse. Huomioi, että lähettäjä vastaa hakemuksen perille saapumisesta.

Sähköpostilla:
tonttihakemukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (liitteiden koko saa olla yhteensä enintään 20 Mt, suurikokoisista tiedostoista voi lähettää latauslinkin) 

Henkilökohtaisesti: 
Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelun infopisteeseen (Työpajankatu 8, 00580 Helsinki)

Postitse:
Kaupunkiympäristö / Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, 
PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kirjoita sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen ”Kehittyvä kerrostalo 2024”

Haettavat tontit

Tontit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sijaitsevat Malmilla Malminkentän Lentoasemankorttelien alueella. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos nro 12623(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tontin rakennusoikeus on 5 450 k-m2 + li200 k-m2.

Tontille tulee toteuttaa sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Omistusasunnoilla tarkoitetaan asuntoja, joiden hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita markkinoidaan asuntokauppalain mukaisesti kuluttajille. 

Tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².
 

Tontin rakennusoikeus 2 500 k-m2 + li100 k-m2

Tontille tulee toteuttaa sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja/tai sääntelemättömiä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. 

Omistusasunnoilla tarkoitetaan asuntoja, joiden hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita markkinoidaan asuntokauppalain mukaisesti kuluttajille. 

Omistus- ja vuokra-asuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².

Tontin rakennusoikeus 3 000 k-m2 + li150 k-m2

Tontille tulee toteuttaa sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja/tai valtion tukemia pitkän korkotuen vuokra-asuntoja.

Omistusasunnoilla tarkoitetaan asuntoja, joiden hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita markkinoidaan asuntokauppalain mukaisesti kuluttajille. 

Omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². 

Valtion tukemaa pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoa ei ole tarkoitettu erityisryhmien asumiseen.