Asuinkerrostalotontit, Kalasatama, tarjouskilpailu

Helsingin kaupunki myy tarjouskilpailulla Kalasataman Nihdin asuinkerrostalotontit (AK-1, AK) 10673/3 ja 4. Tontit myydään sääntelemättömien vapaarahoitteisten omistus- ja/tai vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Tontit myydään niistä korkeimman yhteenlasketun kokonaishinnan ostotarjouksen tehneelle tarjoajalle tarjouspyynnössä mainituin ehdoin.

Kilpailu on päättynyt 22.11.2023 klo 12.00.

Kalasataman Nihdin alue, havainnekuva Kuva: Helsingin kaupunkiympäristö
Kalasataman Nihdin alue, havainnekuva Kuva: Helsingin kaupunkiympäristö

Lue kilpailusta tarjouspyynnöstä

Kilpailun tarkemmat ehdot ja tiedot löydät tarjouspyynnöstä.

Kilpailuaikana tulevat tarjouspyynnön mahdolliset täydennykset ja korjaukset sekä tarjousten jättämiselle varatun määräajan mahdollinen pidentäminen julkaistaan ainoastaan tällä verkkosivulla. 

Lähetä kysymykset viimeistään (ke) 11.10.2023 klo 16.00

Tarjouspyyntöä ja tarjouspyynnön kohdetta koskevat tarkentavat kysymykset tulee esittää sähköpostitse (ke) 11.10.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: martti.tallila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vastaukset määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin julkaistaan tällä verkkosivulla. Vastaukset pyritään antamaan viimeistään  (ke) 25.10.2023.

Tarjouspyyntöä ja tarjouspyynnön kohdetta koskevia tarkentavia kysymyksiä ei esitetty sähköpostitse määräaikaan (ke) 11.10.2023 klo 16 mennessä.

Toimita tarjous viimeistään (ke) 22.11.2023 klo 12.00

Toimita ostotarjous sekä selvitys yleisistä kelpoisuusedellytyksistä ja harmaan talouden torjunnasta viimeistään (ke) 22.11.2023 klo 12.00 Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelun infopisteeseen.  Kirjoita kuoreen ”Kalasatama, korttelin 10673 hintakilpailu” ja osoita kirje Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle. 

Käyntiosoite:

Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (infopiste)
Työpajankatu 8, 1 krs, 00580 Helsinki (avoinna ma-pe 8.00– 16.00)

Kaupunki suosittelee, että ostotarjoukset toimitetaan henkilökohtaisesti Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Voit toimittaa ostotarjouksen myös postitse, mutta huomioithan, että lähettäjä vastaa tarjouksen perille saapumisesta määräajassa.

Postiosoite:

Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (infopiste)
PL 58213
00099 Helsingin kaupunki