Visionen Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden ska styra skolornas, daghemmens och läroinrättningarnas arbete

Syftet med arbetet bakom Utbildning 2030 är att stärka helsingforsarnas inlärning. Med hjälp av visionen bygger staden upp en allt bättre fostran och utbildning, välbefinnandet och en hållbar framtid.
Helsingfors ambition är att vara världens bästa och jämlikaste plats för lärande. Bild: Maija Astikainen
Helsingfors ambition är att vara världens bästa och jämlikaste plats för lärande. Bild: Maija Astikainen

Helsingfors förändras, växer och utvecklas som stad och verksamhetsmiljö. Med anledning av till exempel förändringarna i befolkningsstrukturen, urbaniseringen och utvecklingen av artificiell intelligens är det viktigt att skapa en bred framtidsbild av fostran och utbildning. Även i framtiden kommer centrala kunskaper, färdigheter och kompetenser på olika lärostadier att ha en avgörande betydelse.

”Vi vill erbjuda alla barn, unga och vuxna goda färdigheter för framtiden, oavsett bakgrund. Målet är att alla helsingforsare ska kunna leva ett gott liv och lyckas i sin vardag samt hitta lösningar på problem i sin omvärld tillsammans med andra”, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Helsingfors har som mål att bygga upp en gemenskapsorienterad, trygg och jämlik fostran och utbildning. Helsingfors är en visionär inom utbildning och vill på längre sikt även påverka läroplanerna och lagstiftningen.

Gemensamma riktlinjer som sträcker sig över flera fullmäktigeperioder

I enlighet med stadsstrategin 2021–2025 sträcker sig Utbildning 2030 över flera fullmäktigeperioder som en del av stadens strategi, budget, verksamhetsplaner och allmänna utveckling. Utbildning 2030 ger gemensamma riktlinjer och lämnar utrymme för lekparkernas, daghemmens, skolornas, läroinrättningarnas och arbetarinstitutens egna val – det är den vägledande principen.

Helsingfors ambition är att vara världens bästa och jämlikaste plats för lärande. Fostrans- och utbildningssektorn satsar nu och framdeles på undervisning i och inlärning av kärnkunskaper
och -kompetens, kommunikativa och emotionella färdigheter samt färdigheter för framtiden. Målet är att skapa en ny, gemensam verksamhetskultur som stödjer utvecklingen av färdigheter för framtiden.

”När det gäller barn innebär de gemensamt valda strategiska prioriteringarna för utbildningen dessutom att arbetet med att verkställa den nationella barnstrategin får en ytterligare skjuts framåt i Helsingfors, vilket stärker barnens rättigheter. Med hjälp av dessa mål bygger vi tillsammans upp ett Helsingfors där det för var och en är bra att leva, växa upp, utvecklas och lära sig", konstaterar Johanna Laisaari, biträdande borgmästare för fostran och utbildning.

Arbetsro för inlärning

Utvecklingsarbetet bakom Utbildning 2030 grundar sig på ett brett delaktiggörande i form av ett samarbete med cirka tusen anställda vid fostrans- och utbildningssektorn samt nästan 4 000 lärande och vårdnadshavare. Forskningsdata och i synnerhet OECD:s vision om utbildning i framtiden har varit utgångspunkten för arbetet. Allt detta har nu satts samman till en helhet, det vill säga rapporten Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden. Rapporten publicerades 6.2.2024.

”Det väsentliga är att skapa mångsidig bildning och en hållbar framtid, så att de lärande i Helsingfors, oavsett ålder, och stadens personal mår bra. Vi värdesätter, ställer kompetens till förfogande och ger arbetsro för inlärning och uppväxt, samt för utveckling av saker. Vi vill att våra barn och unga ska ha förmågan att vara kreativa och orädda experter i framtiden", berättar Satu Järvenkallas, sektorchef för fostran och utbildning.

Ladda ner och läs rapporten Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden här (pdf)