Helsinki oppii – tulevaisuuden taidot -visio ohjaamaan koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten työtä

Koulutus 2030 -työn tavoitteena on vahvistaa helsinkiläisten oppimista. Vision avulla kaupunki rakentaa entistä parempaa kasvatusta ja koulutusta, hyvinvointia sekä kestävää tulevaisuutta.
Helsingin tavoitteena on olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Kuva: Maija Astikainen
Helsingin tavoitteena on olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Kuva: Maija Astikainen

Helsinki muuttuu, kasvaa ja kehittyy kaupunkina ja toimintaympäristönä. Esimerkiksi väestörakenteen muutosten, kaupungistumisen ja tekoälyn kehityksen vuoksi on tärkeää rakentaa kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuuskuvaa laajasti. Jatkossakin on ratkaisevaa, millaiset tiedot, taidot ja osaaminen ovat keskeisiä eri oppiasteilla.

”Haluamme tarjota jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle hyvät tulevaisuuden taidot riippumatta heidän taustastaan. Tavoitteena on, että jokainen helsinkiläinen voi elää hyvää elämää ja onnistua arjessaan sekä löytää yhdessä muiden kanssa ratkaisuja ympärillä oleviin ongelmiin”, pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

Helsingin päämääränä on rakentaa yhteisöllistä, turvallista ja yhdenvertaista kasvatusta ja koulutusta. Helsinki on koulutuksen visionääri ja haluaa pitkällä aikavälillä vaikuttaa myös opetussuunnitelmiin ja lainsäädäntöön.

Yhteiset suuntaviivat yli valtuustokausien

Kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti Koulutus 2030 kulkee yli valtuustokausien osana strategiaa, talousarviota, toimintasuunnitelmia ja yleistä kehittämistä. Ohjaavana periaatteena on se, että Koulutus 2030 antaa yhteiset suuntaviivat ja jättää tilaa päiväkodeille ja leikkipuistoille, kouluille sekä oppilaitoksille ja työväenopistoille tehdä omia valintoja.

Helsingin tavoitteena on olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Kasvatus ja koulutus panostaa nyt ja jatkossa ydintietojen ja -taitojen opettamiseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja tunnetaitoihin sekä tulevaisuusosaamiseen. Tavoitteena on luoda uudenlainen, yhteinen toimintakulttuuri, joka tukee tulevaisuustaitojen kehittymistä.

”Lasten osalta nämä yhteisesti valitut koulutuksen strategiset painopisteet vievät Helsingissä eteenpäin myös kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa ja vahvistavat siten lapsen oikeuksia. Näiden tavoitteiden avulla rakennamme yhdessä Helsinkiä, jossa jokaisen on hyvä elää, kasvaa, kehittyä ja oppia”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari.

Työrauha oppimiselle

Koulutus 2030 -kehittämistyön taustalla on laaja osallistaminen: lopputulos on rakennettu yhteistyössä noin tuhannen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän ja lähes 4000 oppijan ja huoltajan kanssa. Työn taustalla on tutkimustieto ja erityisesti OECD:n visio koulutuksen tulevaisuudesta. Nämä on nyt koottu yhteiseksi kokonaisuudeksi, Helsinki Oppii – tulevaisuuden taidot -raportiksi, joka julkaistiin 6.2.2024.

”Olennaista on luoda laaja-alaista sivistystä ja kestävää tulevaisuutta siten, että kaikenikäiset helsinkiläiset oppijat ja kaupungin henkilöstö voivat hyvin. Annamme arvoa, osaamista ja työrauhan oppimiselle ja kasvulle sekä asioiden kehittämiselle. Haluamme, että lapsemme ja nuoremme saavat kyvykkyyttä olla tulevaisuudessa luovia ja rohkeita osaajia”, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Lataa ja lue Helsinki Oppii – tulevaisuuden taidot tästä (pdf)