Vid stadsfullmäktiges sammanträde ordnades en frågestund och fullmäktige beslutade om en projektplan för en ersättande nybyggnad för Skomakarböle allaktivitetshus

Stadsfullmäktige sammanträdde den 28 februari 2024 kl. 18. Sammanträdet började med en frågestund. På frågestunden behandlades bland annat vinterunderhållet av gator i Helsingfors.
Frågestundens teman behandlade problemen med vinterunderhållet av gator i Helsingfors.  Bild: Sakari Röyskö
Frågestundens teman behandlade problemen med vinterunderhållet av gator i Helsingfors. Bild: Sakari Röyskö

Frågestundens teman behandlade problemen med vinterunderhållet av gator i Helsingfors. Ledamöterna Ville Jalovaaras (SDP) och Mika Raatikainens (Sannf) frågor handlade om problemen med vinterunderhållet av gator i Helsingfors.

Det andra temat under frågestunden var utvecklingen av Helsingfors stads klimatbudgetering. Frågan ställdes av Vänsterförbundets ledamot Elina Kauppila. Helsingfors tog förra året i bruk en klimatbudgetering, med hjälp av vilken staden kan bedöma sina egna direkta utsläpp i samband med budgeten. Kauppila frågade om staden utvecklar sin klimatbudgetering så att den i en större omfattning täcker stadens klimat- och naturpåverkan.

Frågestundens alla frågor besvarades av Anni Sinnemäki, biträdande borgmästaren i stadsmiljösektorn.

Utöver frågestunden godkände fullmäktige vid sista sammanträdet i februari en projektplan för en nybyggnad för Skomakarböle allaktivitetshus. Projektet omfattar cirka 10 750 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 52 miljoner euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för augusti 2023. Projektplanen gäller byggande av en ersättande nybyggnad för skolan för årskurserna 1–6 Suutarilan ala-asteen koulu, daghemmet Seulanen och biblioteks- och ungdomstjänster samt skolan för årskurserna 1–9 Suutarinkylän peruskoulu (Kopparängsgränden 2A och Lidmalmsvägen 8) och daghemmet Vaskiniitty (Kopparängsgränden 2), vilka i nuläget är verksamma i Skomakarböle allaktivitetshus (Plejadvägen 11). Avsikten är att nybyggnaden ska vara möblerad och kunna tas i bruk senast i januari 2027.

I samband med projektet avstår staden från lokalerna i Skomakarböle allaktivitetshus, dvs. servicecentralens och Suutarinkylän peruskoulus lokaler på Kopparängsgränden 2.

Fullmäktige godkände också en ändring av förvaltningsstadgan i fråga om konkurrensutsättning av stadens egen verksamhet.

Stadsfullmäktiges alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsfullmäktiges handlingar.