Utveckla stadens gemenskapshus – svara på en enkät och delta i en verkstad

Helsingfors stad har tio gemenskapshus på olika håll i staden. Husen är hobby- och mötesplatser som är öppna för alla.
Gemenskapshusens verksamhet utvecklas nu i syfte att göra den mångsidigare. Målet är att verksamheten ska locka Helsingforsbor i olika åldrar och med olika bakgrund.  Bild: N2 Albiino Matti Pyykkö
Gemenskapshusens verksamhet utvecklas nu i syfte att göra den mångsidigare. Målet är att verksamheten ska locka Helsingforsbor i olika åldrar och med olika bakgrund. Bild: N2 Albiino Matti Pyykkö

I husen kan man delta i olika evenemang och grupper samt planera och ordna verksamhet. Verksamheten är avgiftsfri för besökarna. Gemenskapshusens lokaler kan också reserveras för privat bruk samt för föreningars och organisationers verksamhet. 

Syftet med husens verksamhet är att öka stadsbornas delaktighet och välbefinnande samt att förebygga ensamhet.

Mångsidigare verksamhet 

Gemenskapshusens verksamhet utvecklas nu i syfte att göra den mångsidigare. Målet är att verksamheten ska locka Helsingforsbor i olika åldrar och med olika bakgrund. Man önskar fler besökare samt att fler organisationer och sammanslutningar skulle delta i verksamheten. 

Som grund för utvecklingen genomförs en enkät och en utvecklingsverkstad. 

Enkäten är avsedd för alla stadsbor och genom den samlas idéer och åsikter om hurdan verksamhet som bör erbjudas i husen. 

Enkäten kan besvaras under perioden 9–20.10 i tjänsten Kerro kantasi.

Svara på enkäten och berätta dina idéer och åsikter! (Länk leder till extern tjänst)Delta i en utvecklingsverkstad

Vill du delta i vidareutvecklingen av gemenskapshusens verksamhet så att den bättre betjänar alla invånare? 

Delta i husens utvecklingsverkstad 25.10 kl. 17–19 på Lilla Finlandia, Karamzins strand 4. Verkstaden är avsedd för alla som är intresserade av husens verksamhet och utvecklingen av den. På verkstaden får du en chans att komma med idéer till verksamhet tillsammans med andra Helsingforsbor.

Anmäl dig till verkstaden senast 24.10 kl. 12. På verkstaden serveras något smått att äta och dricka. 

Anmäl dig till verkstaden(Länk leder till extern tjänst)