Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatering av koncerndirektivet går vidare till behandling i fullmäktige

Vid sammanträdet den 30 januari godkände stadsstyrelsens koncernsektion för sin del en uppdateringen av koncerndirektivet. Stadsfullmäktige godkänner slutligt uppdateringen av koncerndirektivet.
Henkilö kävelee aurinkoisella kadulla.
Bild: Maija Astikainen

Enligt kommunallagen fattar fullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Genom ägarstyrningen ska det ses till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.

Till stora delar förblir koncerndirektivets innehåll oförändrat. Texten har dock gjorts koncisare och förtydligats avsevärt i samband med uppdateringen. Dessutom har överlappningar tagits bort så att koncerndirektivet inte innehåller sådana bestämmelser som redan finns i förvaltningsstadgan eller stadens övriga anvisningar.