Trappor och ett repräcke installeras i Stansviksåsens naturskyddsområde

På strandsluttningen i Stansviksåsens naturskyddsområde byggs trappor. I närheten av trapporna installeras också ett repräcke som styr användarnas gång till stranden. Arbetet inleds i augusti och färdigställs under hösten.
Trappor och ett repräcke kommer att bidra till att stävja den redan ganska synliga erosionen i området. Syftet med att styra användarnas gångvägar är att hjälpa åsens sluttningsväxtlighet att återhämta sig och att förhindra att åsens geologiska form förändras.
Trappor och ett repräcke kommer att bidra till att stävja den redan ganska synliga erosionen i området. Syftet med att styra användarnas gångvägar är att hjälpa åsens sluttningsväxtlighet att återhämta sig och att förhindra att åsens geologiska form förändras.

Det nyligen grundade Stansviksåsens naturskyddsområde är cirka fyra hektar stort och ligger på Degerö nära Stansviks gård. Området är den enda välbevarade och landskapsmässigt intakta grusåsen i Helsingfors. En del av den omgivande stranden är sandstrand vid Östersjön, som är en mycket hotad naturtyp i Finland.

Under sommaren och hösten installeras trappor och ett repräcke i naturskyddsområdet, vilka kommer att bidra till att stävja den redan ganska synliga erosionen i området. Syftet med att styra användarnas gångvägar är att hjälpa åsens sluttningsväxtlighet att återhämta sig och att förhindra att åsens geologiska form förändras.
 
De nya trapporna byggs längst ut på Stansviksudden. Repräcket installeras nära trapporna så att det styr besökarna att använda trapporna när de går nerför åsen till stranden. Nuförtiden kan man fritt gå längs sluttningen ner till stranden.

Byggnadsarbetena orsakar tillfälliga störningar för områdets användare. Vissa leder måste stängas under byggandet.

Byggarbetenas beställare är Helsingfors stads miljötjänster, och de utförs av Stara. Arbetena grundar sig på skötsel- och nyttjandeplanen för Stansviksåsens naturskyddsområde.

Stansviksåsens naturskyddsområde ligger nära de nya bostadsområdena i Kronbergsstranden. I Kronbergsstranden har det planerats bostäder för totalt cirka 13 000 invånare. Med bro- och spårvagnsförbindelsen till Degerö, som ska vara klar 2027, kommer området att kunna nås lättare också från stadens centrum. Genom att utveckla lederna och styrningen av gångvägar i grön- och rekreationsområden förbereder vi områdena för ett ökat antalet besökare och förhindrar slitage av växtligheten.