Helsinki oppii -teemaviikolla 150 tapahtumaa kaikille oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille

Helsinki oppii -teemaviikko 30.10.−3.11. kokoaa jälleen kaikki oppimisen ystävät ajankohtaisten teemojen ja kiinnostavien tapahtumien pariin. Viikon monipuolinen ja runsas ohjelmatarjonta tarjoaa parhaita pedagogisia oivalluksia ja käytännön esimerkkejä sekä mahdollisuuksia keskusteluun ja yhteiseen kehittämiseen. Ohjelmassa on tapahtumia, jotka kiinnostavat varmasti myös oppijoiden huoltajia.

Teemaviikon tapahtumien aiheita ovat muun muassa hyvinvoinnin edistäminen, digipedagogiikan monet mahdollisuudet sekä yhteisopettajuus käytännössä. Elämyksellisyyttä oppimiseen tuovat vaikkapa ulkona oppiminen, lisätty todellisuus, roolipeli ja pakohuonepeli. Monet tapahtumista tarjoavat käytännön vinkkejä ja työkaluja opetus- ja kasvatustyöhön varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Osa tapahtumista järjestetään verkkotapahtumana ja osa paikan päällä kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa sekä muissa paikoissa eri puolella kaupunkia. Tapahtumia on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Viikko mahdollistaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen myös kansainvälisten oppimisen asiantuntijoiden kanssa. Koko ohjelma löytyy verkkosivulta helsinkieducationweek.com(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kaikki viikon tapahtumat ovat maksuttomia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas iloitsee teemaviikon laadukkaasta ja runsaasta ohjelmatarjonnasta: 

”Meidän kouluissamme, päiväkodeissamme ja oppilaitoksissamme tehdään upeaa työtä päivittäin. Helsinki oppii -teemaviikkomme tarjoaa oivan mahdollisuuden jakaa tätä osaamista toisille. Hienoa, että niin moni yksikkömme esittelee toimintaansa ja parhaita oivalluksiaan. Yhteistyökumppaneidemme ja kansainvälisten alan ammattilaisten tapahtumat täydentävät ja monipuolistavat hienosti viikon antia. Toivotan kaikki oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneet tervetulleeksi viikon tapahtumiin!”  

Poimintoja monipuolisesta ja runsaasta ohjelmasta

Tänä vuonna Helsinki oppii -teemaviikon keskeinen teema on hyvinvointi. Hyvinvointi ja terveys ovat edellytyksiä oppimiselle. Viikon aikana esitellään erilaisia hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimia sekä oppimisen tukea. Kouluista esimerkiksi Käpylän peruskoulu esittelee tunnetaitojen systemaattista harjoittelua ja Laajasalon peruskoulu turvallista siirtymää alakoulusta yläkouluun. Hietakummun ala-asteen koulun oppilaat kertovat esimerkkejä siitä, miten itse toimimalla voi luoda hyvää omassa koulussa.   

Viikko tarjoaa paljon hyviä käytännön vinkkejä opetustyöhön. Viikon aikana voi tutustua muun muassa erilaisiin digitaalisiin työkaluihin, tekoälypohjaisiin sovelluksiin, liveroolipelaamiseen, robotiikkaan sekä siihen, miten innovatiiviset päiväkodit toteuttavat digi- ja teknologiapedagogiikkaa arjen toiminnassaan. Månsas lågstadieskola kertoo kirjavinkkejä pienten koululaisten lukuinnon herättämiseen ja Roihuvuoren ala-asteen koulu vinkkejä koulun ympäristökasvatustyöhön. Kankarepuiston päiväkoti esittelee puolestaan leikillistä tiedekasvatusta.  

Teemaviikolla mennään myös metsään ja opiskellaan ihan pihalla! Ulko-opetukseen tutustuttavat Paloheinän ala-asteen koulun ja Konalan ala-asteen koulun ulkoluokkatunnit sekä Stadin AO:n esimerkki ulkona oppimisesta toisella asteella. Elämyksiä ja erilaisia oppimisympäristöjä tarjoavat esimerkiksi myös luonnontieteellisen museon pakohuonepeli, siirreltävä teknologiakontti ja Helsingin kaupunginorkesterin musakärry. 

Tapahtumia myös oppijoiden huoltajille  

Viikon ohjelmassa on tapahtumia, jotka kiinnostavat varmasti myös huoltajia. Huoltajat ovat tervetulleita esimerkiksi Stadin AO:n Myllypuron kampukselle hyvinvointikahvilaan,(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) jossa keskustellaan toisen asteen opiskelijoiden ja opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Oodissa puolestaan esitellään lukioiden hyviä käytänteitä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.  

Leikkipuisto Kannelmäessä voi tutustua Tänään tavataan -kahvilaan,(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) joka on osa leikkipuistojen ja perhetalojen vauva- ja lapsiperhetoimintaa. Kahvilan toiminta edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kohtaamista, yhdessä toimimista ja keskustelua suomen kielellä. 

Peruskoululaisten huoltajille on puolestaan tarjolla online-tapahtumia kodin ja koulun yhteistyöstä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja vanhempaintoiminnan mahdollisuuksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä oppijan digipolun esittely(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), joka tutustuttaa digitaitojen systemaattiseen ja yhdenvertaiseen harjoitteluun kouluissa.   

Huoltajat voivat tutustua Aula-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), josta lapset ja nuoret löytävät oppimista tukevat työkalut ja saavat nopeasti yhteyden oman koulun kuraattoriin, psykologiin ja terveydenhoitajaan. Palvelussa on myös chatti, joka mahdollistaa keskustelut terveyden- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa myös kouluaikojen ulkopuolella.  

Entä miten tunnistaa oppimisvaikeuden ja miten oppimista voi tukea ja opiskelua sujuvoittaa? Helsingin työväenopiston luennolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kuullaan ja keskustellaan oppimisvaikeuksista.  

Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. 

Ilmoittautuminen tapahtumiin

Helsinki oppii -teemaviikon tapahtumiin ilmoittaudutaan helsinkieducationweek.com-sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Ilmoittautuminen edellyttää rekisteröitymistä sähköpostiosoitteella. Kunkin ohjelman kohdalta löytyy tarkemmat tiedot tapahtumasta ja sen kohderyhmästä, ajankohdasta ja siitä, järjestetäänkö tapahtuma verkossa online-tapahtumana vai paikan päällä. 

 

Helsinki oppii -teemaviikko järjestetään jo viidettä kertaa. Teemaviikko on oppimisen juhla, jossa jaetaan pedagogista osaamista ja parhaita oivalluksia, opitaan toisilta ja vaihdetaan ajatuksia. Viikko mahdollistaa yhteistyön myös kansainvälisten oppimisen asiantuntijoiden kanssa. Helsinki oppii -teemaviikon järjestävät yhteistyössä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä HundrED.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)