Tävlingen ”Kärnan av Helsingfors” för studerande börjar

Helsingfors stad anordnar i samarbete med Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Helsingforsregionens handelskammare tävlingen Kärnan av Helsingfors för studerande hösten 2023 för att stärka livskraften i Helsingfors stadskärna.
Norra esplanaden, med grönska i förgrunden och människor som promenerar i bakgrunden.
En studenttävling som lanserades idag söker idéer för att stärka livskraften i Helsingfors stadskärna. Bild: Teina Ryynänen

Syftet med tävlingen för studerande är att hitta inspirerande förslag som stöder Helsingfors strategiska mål för att utveckla stadskärnan. I tävlingen söker man nya synpunkter och tankar på stadskärnans roll samt dess styrkor och utvecklingsobjekt. 

Tävlingen inleds den 13 september 2023 och tävlingsbidragen måste lämnas in senast den 16 januari 2024.

Tävlingsområde är Helsingfors stadskärna och dess mittpunkt ligger framför centralstationen. I tävlingen betraktas det område som ligger in i en cirkel vars radie är ungefär en kilometer från järnvägsstationen. Innanför tävlingsområdet ligger kvarteren i stadskärnan mellan järnvägsstationen och Esplanaderna, Senatstorget och dess omgivning, Kajsaniemi, Kampen och Tölövikens område.