Svedängens pulkabacke förnyas till nästa vinter – byggandet av ett snöläggningssystem har inletts

Byggandet av ett snöläggningssystem för Helsingfors enda officiella pulkabacke i Svedängen har inletts. I fortsättningen betjänar pulkabacken vid köldgrader oberoende av natursnö.
Mäenlaskijoita pulkkamäessä.
Bild: Seppo Laakso

Genom snöläggningen erbjuds även familjens minsta en högkvalitativ och säker vintermotionsplats. Tidigare har snökanonerna i Svedängen glatt skidarna med de snölagda skidspåren.

Pulkabackens säkerhet förbättras även i och med att belysningen i backen förnyas och backen inhägnas. Även snöläggningen förbättrar pulkabackens säkerhet, eftersom snöläggningssystemet möjliggör snöläggning av hela backen vid köldgrader, så att inga snöfria platser finns kvar i backen. Genom snöläggning kan pulkabackens öppethållning förlängas, eftersom det går att hålla backen öppen även då det inte finns natursnö.

Svedängens idrottstjänster utvidgas ytterligare

I Svedängen pågår även andra byggnadsarbeten för att förbättra idrottsmöjligheterna i området. Svedängens rullskidbana får sin slutliga stenmjölsbeläggning under den kommande sommaren. Stenmjölsbeläggningen kan genomföras när terrängen är tillräckligt torr, och rullskidbanan beräknas färdigställas i juni. 

Även byggandet av en frisbeegolfbana inleds under den närmaste tiden. Arbetet färdigställs före slutet av juli. De leder som är belägna på pulkabackens område kan dock färdigställas först efter att pulkabackens entreprenad är slutförd.

Även den nya, ståtliga grillkåtan som öppnades på vintern slutförs under sommaren. Området kring grillkåtan utjämnas och beläggs med stenmjöl, och kåtan får en ytterligare utebordsgrupp på gården. Bygget av grillgåtan i Svedängen har möjliggjorts av Helsingfors deltagande budgetering VårStad.