Stödmaterial för dig som handleder personer med olika språkliga bakgrunder

Välkommen till oss! Att handleda en person som inte har svenska eller finska som modersmål är ett nytt stödmaterial för handledare och arbetsgivare utvecklat av Arbis SFI i samarbete med Ekvalita. Materialet riktar sig till personer som arbetar med, handleder och kommer i kontakt med personer med olika bakgrund.
Två personer tittar tillsammans på en datorskärm.
Bild: Illustration: Ruth Landesa

I häftet finner du bland annat tips på hur du skapar en mera inkluderande arbetsplats och talar ett lättare språk. Hoppas du hittar nya idéer och stöd i materialet som kan hjälpa dig i ditt arbete!  Lycka till!