Stadsstyrelsen beslutade om röstningsställen i Helsingfors vid presidentvalet 2024

Stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober om röstningsställena på själva valdagen och om de allmänna förhandsröstningsställena i Helsingfors vid presidentvalet 2024. Stadsstyrelsen godkände dessutom ett samarbetsavtal om att stödja Max Planck-institutet vid Helsingfors universitet.
Det första valet vid presidentvalet 2024 förrättas 28.1.2024 och det eventuella andra valet 11.2.2024. I det första valet kan man rösta på förhand 17–23.1.2024 och i det eventuella andra valet 31.1–6.2.2024. Bild: Kimmo Brandt
Det första valet vid presidentvalet 2024 förrättas 28.1.2024 och det eventuella andra valet 11.2.2024. I det första valet kan man rösta på förhand 17–23.1.2024 och i det eventuella andra valet 31.1–6.2.2024. Bild: Kimmo Brandt

Helsingfors är indelat i 167 röstningsområden. Enligt vallagen ska varje röstningsområde ha ett röstningsställe på valdagen vilket anges i beslut av kommunstyrelsen. Enligt vallagen beslutar kommunstyrelsen också om de allmänna förhandsröstningsställenas antal och placering samt om förhandsröstningsställenas öppettider.

Valet av röstningsställen gjordes med särskild hänsyn till lokalernas tillgänglighet och nåbarhet. De flesta röstningsställena finns i samma lokaler som vid tidigare val så att väljarna så lätt som möjligt kan hitta dem. I vissa röstningsområden har dock röstningsställen bytts ut, t.ex. på grund av att lokaler repareras eller renoveras eller är olämpliga till sin storlek.

Länkar till Helsingfors stads röstningsställen finns på stadsstyrelsens föredragningslista:

Röstningsställena på valdagen i Helsingfors stad(Länk leder till extern tjänst) (pdf)

Förhandsröstningsställena i Helsingfors stad(Länk leder till extern tjänst) (pdf)

Stadsstyrelsen godkände dessutom ett avtal som om att stödja Max Planck-institutet vid Helsingfors universitet med sammanlagt 500 000 euro åren 2023–2028. Max Planck-centret är ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitets enhet för befolkningsforskning och det tyska Max Planck-institutet för befolkningsforskning i Rostock (MPIDR). Projektet fokuserar på hälsoforskning ur ett perspektiv av social ojämlikhet.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.