Sök till invånarrådet för trafikplanering i stadskärnan

Planeringen av trafiksystemet i Helsingfors stadskärna håller på att inledas. Som stöd för planeringen inrättas ett invånarråd.
Målet av planeringen av trafiksystemet är att stärka upplevelserikedomen i stadskärnan.  Bild: Marja Väänänen
Målet av planeringen av trafiksystemet är att stärka upplevelserikedomen i stadskärnan. Bild: Marja Väänänen

Smidigare trafik som mål

I trafiksystemplanen för stadskärnan utvecklas trafiken som helhet: hur man kommer till stadskärnan och hur man rör sig där. I trafiksystemet beaktas alla trafikformer: gång, cykling, kollektivtrafik samt person- och godstrafik. Trafiksystemplanen styr den närmare planeringen av trafiken i stadskärnan. Syftet är också att stödja stadskärnans livskraft och trivsel.

Målet är att stärka upplevelserikedomen i stadskärnan med stöd av hållbar mobilitet. Genom planen eftersträvas en situation där människor smidigare kan nå stadskärnan och röra sig där, gångmiljön är trivsammare och distributions- och servicetrafiken bättre betjänar behoven hos aktörerna i stadskärnan.

Kom med för att planera den framtida trafiken!

Vi önskar att rådets medlemmar framför sina åsikter till stöd för planeringen. Juryn diskuterar och utvärderar stadscentrums trivsel, fotgängarvänlighet och attraktivitet. Deltagande i rådet förutsätter inte trafikkännedom eller någon specialkompetens. Du behöver inte heller bo i Helsingfors. Det räcker att du rör dig i Helsingfors stadskärna.

Rådet sammanträder i Ode tre gånger under 2024: den 25 januari, den 27 februari och den 20 mars klockan 17–19. Vi önskar att medlemmarna deltar i alla tre möten. Sammanträdena hålls på finska.

Till rådet väljs cirka 15 deltagare. Alla sökanden meddelas om valet före julen.

Kandidera till rådet senast den 30 november 2023.