Självständiga grupper på Arbis

Tycker du att den schemalagda kurstiden inte räcker till? Vill du träffa dina kurskompisar oftare? Om du svarar ja: samla dina kurskompisar och bilda en självständig grupp som avgiftsfritt får tillgång till utrymme för träffar på Arbis.
En grupp med elever runt en dator.
Bild: unsplash

Gruppen behöver utse en ansvarsperson som är kontaktperson till Arbis. Den utsedda personen gör upp ett skriftligt avtal med biträdande rektor. Utrymme kan sedan bokas på kansliet. Rum som upplåts är främst normala klassrum.

Den här möjligheten erbjuds kursdeltagare på Arbis.
En självständig grupp är inte lärarledd och att delta kostar inget.

För mera information kontakta:
Pia Nybom, biträdande rektor
Tfn 09 310 494 61
pia.nybom@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)