Samarbetet mellan hem och skola förstärks i stadens svenskspråkiga skolor

Helsingfors stad satsar på att stärka samarbetet mellan vårdnadshavare och skolan. Satsningen görs tillsammans med Förbundet Hem och skola.
Elever trivs bättre i skolan om vårdnadshavarna intresserar sig för deras skolgång. Bild: Jussi Hellsten
Elever trivs bättre i skolan om vårdnadshavarna intresserar sig för deras skolgång. Bild: Jussi Hellsten

– Samarbetet mellan hemmen och skolan är mycket viktigt och något som vi i Helsingfors därför medvetet och systematiskt vill förstärka. I detta är Förbundet Hem och skola en naturlig och central samarbetspartner, säger Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen.  

Tillsammans med Förbundet Hem och skola kommer Helsingfors stad att under det de kommande åren arbeta för att ytterligare förbättra samarbetet mellan vårdnadshavarna och skolan.

Micaela Romantschuck, verksamhetsledare för Hem och skola, är glad över samarbetet.

– All forskning visar att den största enskilda faktorn för att barn och unga ska lyckas med sitt skolarbete och trivas i skolan är föräldrarna. Dessutom är föräldrar som grupp ett stöd för hela skolgemenskapen.  Att det också är roligt är en extra bonus, säger hon.

Ett gemensamt evenemang på Stadshuset i slutet av april kommer att vara startskottet för den nya satsningen. I evenemanget deltar skolornas Hem och skola-styrelser, klassföräldrar, rektorer, lärarrepresentanter samt sakkunniga från sektorn för fostran och utbildning.

– Satsningen är i linje med Helsingfors stads vision Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden, Utbildning 2030. I dokumentet beskrivs de områden fostran och utbildning i Helsingfors stad särskilt kommer att fokusera på under de närmaste åren, berättar Niclas Rönnholm.