"Vi vill främja jämlikhet samt barnens och de ungas bästa" – rekryteringen för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen får förstärkning

Inom fostrans- och utbildningssektorn satsar man på personaltillgången år 2023 genom att vidta en rad nya åtgärder. I början av året fick rekryteringen för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och den svenska servicehelheten ytterligare förstärkning i form av sex nya hr-planerare.
Sektorns nya hr-planerare Essi Hanelius (till vänster), Karla Hämäläinen, Mimmi Heikkilä, Emilia Laine, Emilia Doshoris ja Noora Ekoluoma förverkligar rekrytering i samverkan med cheferna. Bild: Rosa Luopajärvi
Sektorns nya hr-planerare Essi Hanelius (till vänster), Karla Hämäläinen, Mimmi Heikkilä, Emilia Laine, Emilia Doshoris ja Noora Ekoluoma förverkligar rekrytering i samverkan med cheferna. Bild: Rosa Luopajärvi

Arbetet för att främja tillgången till personal har pågått en lång tid på de småbarnspedagogiska enheterna, i skolorna och i sektorns förvaltning. Hr-planerarna för främjande av personaltillgång, eller kort och gott planerarna, har trätt in för att bidra till det här arbetet. Planerarnas främsta uppgift är att stödja cheferna i utmaningar förknippade med rekrytering och att hitta nya sätt att nå och träffa sökande.

I centrum för allt: barnets rätt till en god dag

Bland de nya medarbetarna finns både finsk- och svenskspråkiga planerare. Planerarna har en mångsidig bakgrund bland annat i uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik, vice daghemsföreståndare, undervisning i livsåskådningskunskap, klassundervisning, barnskydd och rekrytering samt med studier i pedagogik och socialpsykologi.

Den gemensamma nämnaren för den här mångprofessionella gruppen är framför allt att de vill främja jämlikhet samt barnens och de ungas bästa. 

- I den här uppgiften har man möjlighet att främja stadsbornas välbefinnande genom att hjälpa till i det svåra personalläget, säger planerarna.

- Genom att stödja cheferna vill vi bidra till en god dag för de anställda och därigenom för barnen och de unga. Daghemmen, skolorna och kunderna i alla områden förtjänar stöd på jämlik basis. 

En del har färska erfarenheter av exempelvis vardagen inom småbarnspedagogiken.

- Här är redan mycket gott på gång, men de nyligen vunna erfarenheterna från fältet kan hjälpa oss att tänka utanför lådan om vad som kunde utvecklas eller göras på ett annat sätt. 

Flexibilitet i rekryteringen och arbetslivet

De nya planerarnas utmaning är att ta fram nya lösningar som stärker branschens attraktionskraft – det vill säga hur man å ena sidan får utbildade yrkespersoner att stanna kvar och hur man å andra sidan får nya proffs att bli intresserade av att arbeta inom småbarnspedagogiken och undervisningen. 

- Arbetet inom småbarnpedagogiken och i skolorna har stor betydelse! Det är skäl att synliggöra allt det goda som sker varje dag. 

En möjlig lösning på utmaningen att få arbetskraft är att utveckla allt flexiblare sätt att ansöka om och utföra arbete. 

- Vi vill få rätt personer på rätt platser och underlätta inträdet i branschen för olika grupper. Man bör bana väg för personer med olika bakgrunder och livssituationer genom allt flexiblare lösningar.

Nya idéer tas fram tillsammans

Planerarna har arbetat i den nya uppgiften i inte mer än några veckor, men har redan kommit i full gång. Som exempel kan nämnas att de har deltagit i att förverkliga förnyelsen av rekryteringen av visstidsanställda inom småbarnspedagogiken tillsammans med daghemsföreståndarna.

- Vi diskuterar och förverkligar förnyelser men tillsammans med cheferna, betonar planerarna.

De ser fram emot de kommande samarbetsformerna. Dessutom finns det hur många möjligheter som helst inom samarbetet med läroanstalter. Vilka alla börjar klarna. 

- Uppgiften verkar vara synnerligen mångsidig och det är kul att göra nya saker tillsammans, sammanfattar de nya medarbetarna.