Råvaror som används i snabbmatsrestauranger främst av god kvalitet

Under 2022–2023 utredde Helsingfors stads miljötjänster i samarbete med Hyvinge stads miljöhälsovård, Mellersta Nylands miljöcentral och Vanda stads miljöhälsovård den mikrobiologiska kvaliteten på fyllningen i hamburgare eller baguetter på snabbmatsrestauranger samt renligheten på restaurangernas ytor.
Under 2022–2023 utreddes den mikrobiologiska kvaliteten på fyllningen i hamburgare. Bild: Adobe Stock Photo
Under 2022–2023 utreddes den mikrobiologiska kvaliteten på fyllningen i hamburgare. Bild: Adobe Stock Photo

Samplet bestod av 42 råa köttfärsbiffar och 143 sampel av hackade grönsaker. Dessutom gjordes 14 omsamplingar på grund av dåliga resultat. Samplet undersöktes med avseende på förruttnelsebakterier och sjukdomsalstrande bakterier. På köksytorna togs 282 sampel för mikrobiologiska undersökningar för att undersöka renligheten på köksredskapen och inredningen, samt 14 omsamplingar på grund av dåliga resultat.

Till största delen kommer grönsakerna till restaurangerna färdighackade, så kvaliteten på dem påverkas i synnerhet av förvaringstemperaturen och livslängden. Enligt resultaten är förvaringstemperaturen för grönsakerna i sin ordning och grönsakerna används snabbt efter det att förpackningarna öppnats. Av samplen av hackade grönsaker var 67 procent av god mikrobiologisk kvalitet, 29 procent var försvarliga och 4 procent var dåliga. I smaktest kunde inget anmärkningsvärt observeras i grönsakssamplen. I grönsakerna upptäcktes inga sjukdomsalstrande bakterier.

Vad gäller köttfärsbiffarna konstaterades att 69 procent var av god mikrobiologisk kvalitet, 24 procent var försvarliga och 7 procent var dåliga. I två sampel upptäcktes sjukdomsframkallande salmonellabakterier och i elva sampel upptäcktes STEC-bakterier. Alla fynd av salmonella och STEC upptäcktes i biffar med utländskt ursprung.

Salmonella- och STEC-bakterier kommer från djurs tarmar och hamnar vanligen i köttet i samband med slakt. Salmonella- och STEC-bakterier förstörs när biffarna upphettas. Salmonella- och STEC-bakterier kan orsaka matförgiftning hos människor. De vanligaste symptomen på matförgiftning orsakad av STEC-bakterier är olika grader av diarré, i de allvarligaste fallen bloddiarré och hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), vilket kan leda till funktionsstörningar i njurarna om det fortskrider. Det finns över 2 000 salmonellatyper som alla kan orsaka sjukdomar hos människor. De vanligaste symptomen på salmonellainfektion i tarmen är diarré och feber. 

Enligt utredningen var renligheten för snabbmatsrestaurangernas utrustning och inredning på en god nivå. I endast fyra procent av samplen bedömdes ytans renlighet vara dålig.

Hygienen i snabbmatsrestauranger kontrolleras regelbundet genom kontrollbesök. Kontrollresultaten finns på www.oivahymy.fi/sv(Länk leder till extern tjänst).