Rådgivningsbyrån i Helsingfors 100 år – berätta ditt eget minne från rådgivningsbyrån

Rådgivningsbyrån i Helsingfors firar i år sitt 100-årsjubileum.

Vilka minnen och erfarenheter har du av rådgivningsbyrån i Helsingfors under årens lopp?
Berätta för oss. Vi publicerar minnen eller utdrag ur dem på Helsingfors social- och hälsovårds elektroniska kanaler under jubileumsåret.

Denna vecka dyker jubileumsårets kampanjaffischer upp i gatubilden.

I kampanjen lyfter vi fram människor i olika åldrar i Helsingfors och kombinerar deras foton med de välbekanta, beundrande och positiva korta meningarna från rådgivningskortet. Samtidigt berättar vi om rådgivningsbyråns historia och dess viktiga uppgift med att hjälpa och stödja samt stärka de positiva känslorna kring föräldraskapet.

Under de senaste hundra åren har en stor del av Helsingforsbor varit klienter på rådgivningsbyrån. På rådgivningsbyrån har medarbetarna sett något underbart och viktigt i oss alla under de första veckorna, månaderna och åren av våra liv. Samma värme har hjälpt familjer att starta föräldraskapets resa.

I bästa fall har de fina ord som skrivits om barnet på rådgivningskortet fastnat i minnet hos många fäder och mödrar och gett ett viktigt stöd i uppväxten som förälder.

Enkät: Berätta dina egna minnen från rådgivningsbyrån!(Länk leder till extern tjänst)

Se videon: Rådgivningsbyrån i Helsingfors 100 år(Länk leder till extern tjänst)